Senior agil coach till IVO

By 15 augusti, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll Agil Coach
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-09-01
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-08-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 4384712
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Senior agil coach till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

Uppdragsbeskrivning: 
Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? 
IVO söker nu en Agil coach som är kunnig i den agila processen och har en stark kraft att fortsätta driva den kulturella och organisatoriska omvandlingen vi påbörjat. 

Vi utvecklar system som används dagligen av medarbetare på IVO och av vård- och omsorgsgivare i Sverige. Det handlar om såväl interna applikationer som tjänster på ivo.se. Vi vill verka för att skapa lösningar som är ändamålsenliga och som hålls högt av användarna. 

IVO arbetatar sedan en tid tillbaka med att ta fram en strategisk inriktning för myndighetens gemensamma arbete. Några av nyckelorden är att arbeta mer i team och med agila arbetssätt. Uppdraget innebär dels att fortsätta arbetet med att ge myndighetsledningen en ökad förmåga inom digitalt ledarskap, men även inom agila arbetssätt och kultur. Som agil teamcoach stöttar och coachar du även våra fem agila team så att de kan utvecklas, bli autonoma och ständigt förbättras. I din roll överför du kunskap, effektiviserar teamprocesser och uppmuntrar teamen till förbättringar. Du kombinerar coaching och mentorskap i syfte att hjälpa organisationer och team att fungera bättre. En person, som utan att själv ha en fast plats i organisationen, leder utvecklingen av en organisation mot fastställda mål. Det handlar både om facilitering, det vill säga att genom att ställa rätt frågor och ta bort hinder för kommunikation få personer i organisationen att själva driva förändring, och om utbildning genom att som agil coach själv bidra med sin erfarenhet. 

Generell beskrivning: 
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO. 
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar. I teamen ingår medlemmar från IVO samt konsulter. 
Teamets medlemmar ansvarar för utveckling och förvaltning av system och applikationer. 
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler. 
Utvärdering kan ske antingen vid intervju eller arbetsprov. IVO kommer fästa stor vikt vid konsulternas personliga egenskaper, utöver teknisk kunskap. 
Teamarbetet kommer till stor del ske on-line/digitalt med krav på stor delaktighet, vilket bland annat innebär påslagen kamera. Vi förutsätter därför att man som konsult har god vana av digitala möten. 
Du kommer rapportera till myndighetsledningens stödfunktion.

Skallkrav

Är certifierad scrum master (CSM)
Är certifierad produktägare (CSPO)
Har betydande erfarenhet av arbete som agil coach för ledningsgrupper :
Har god färdighet i att coacha organisationer inom agilt arbetssätt och att ha drivit genom agila transformationer över flera team
Har god kännedom om agila ramverk t ex Scrum och SAFe
Utvärdering av de personliga egenskaperna kommer att ske vid en eventuell intervju

Börkrav

God facilitator.
Har betydande erfarenhet av att utbilda och coacha Scrum Masters, Produktägare och team
Har djupa tekniska kunskaper inom agil utveckling såsom continuous delivery och devops
Relevanta utbildningar inom ledarskap, coaching och arbetssätt
Är väl förtrogen med agil systemutveckling och testning
Dokumenterad erfarenhet av att utbilda och coacha inom IT-arkitektur
Dokumenterad erfarenhet från myndighet vad gäller agil utbildning och coacing
Kan arbeta med Scrum-tavla i Azure DevOps :

Övriga krav

Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Lagspelare; Har erfarenhet av att ha arbetat i team och trivs med det. Uppskattar att ha gemensamma mål och att lösa utmaningar tillsammans. Bidrar med en positiv anda
Kommunikation; Kan kommunicera konstruktivt med både teamkamrater och personer i verksamhetensamt har förmågan att skapa ömsesidig förståelse. Missförstånd sker sällan
Problemlösning; Är en god problemlösare. Belyser olika sidor i ett problem innan lösningar föreslås. Kan tänka i termer av fler lösningar och dellösningar. Ser nyttan i att prova en lösning så snart som möjligt för att få tidig feedback

Övrig information

 Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2024.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från IVO. 

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag