Senior Införande-projektledare för FVIS program hos Region Sörmland

By 21 december, 2021 januari 25th, 2022 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-01-10
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Sörmland (Nyköping, Eskilstuna)
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-12-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | )
 Referens nr 3352227
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för rollen som Senior Införande-projektledare för FVIS program hos Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Region Sörmland har tillsammans med åtta andra regioner upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd som ska införas de närmaste åren. De åtta övriga är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Örebro, Gävleborg, Blekinge och Halland. Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är ett sammanhållet, digitalt arbetsverktyg som förbättrar och effektiviserar vården.

Regionerna har förberett och genomfört upphandlingen av FVIS i en övergripande organisation som heter Sussa. Det står för “Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer”. Uppdraget att leverera ett nytt IT-system gick till e-hälsoföretaget Cambio som tillhandahåller lösningar för att förbättra vård och omsorg.

Ett intensivt arbete pågår med att ta fram en gemensam grundkonfiguration för FVIS. Det görs inom projektet FVIS Grundimplementation i samarbete med Sussa och Cambio.
Lokalt bygger och bemannar Region Sörmland en organisation för införandet av FVIS. FVIS styrgrupp leder det strategiska arbetet och FVIS programkontor har uppdraget att sätta en tydlig tidplan för införande, och vara navet och stödet för vårdens verksamheter. I FVIS-programmet formuleras uppdrag, och projekt och aktiviteter bemannas.

Roll/uppdrag: Senior Införande-projektledare för Region Sörmlands FVIS program
– Leda den regionala införande-/driftsättningsprocessen end-to-end.
– Representera regionen i ett Sussa-gemensamt införande-forum för erfarenhetsutbyte och gemensamma frågor.
– Samverka med programledaren och de andra projektledarna & funktionsansvariga i FVIS-programmet, som PL för Verksamhetsanalys & lösning, Test, Utbildning, Migrering mm.
Ansvara för
– Införande/utrullningsstrategi & planering (tillsammans med de andra Sussa-regionerna)
– Övergripande plan med beslutspunkter, beslutsform & “nedräkning” från t ex acceptanstest
– Att den uppdaterade förvaltningen är aktiverad och operativ enligt teststrategin – för att säkra deras förmåga
– Godkännandekriterier per beslutspunkt – som samlar allt som skall vara gjort inom t ex tester, utbildning, IT-arbetsplatser, datastädning, migrering etc
– Fallback-scenario vid resp BP
– Datamigreringsprinciper tillsammans med migrerings-PL
– Kvalitetssäkring av införandet
– Detaljplanering inför, under & efter golive
– Supportplanering för utökat stöd efter golive – och nedtrappningen av detta enligt överenskommen modell
– mm
Generella projektledaruppgifter
– Estimering & resursbehov
– Ta fram och ansvara för projektplan & leverabler
– Följa upp progress mot projektplanen
– Fördelning och prioritering av resurser och arbete
– Proaktivt hantera risker, avvikelser och oförutsedda händelser
– Förbereda för förvaltning

Skallkrav

Flerårig erfarenhet från ledande roller inom införandeprojekt & program, dvs som spänner över både verksamhets- och IT-förändringar.
Har lett framgångsrik införandeprocess i en komplex miljö med t ex stort antal användare, multipla delprojekt, verksamhetskritiska IT-lösningar, multipla geografiskt spridda mottagarenheter etc.
Senior ledare som kan sammanfatta komplexa processer på ett enkelt och tydligt sätt, kommunicerar på sjukvårdsledningsnivå och kan prioritera & fokusera på det viktigaste först.
God kännedom om hälso- och sjukvårdens organisation & arbetssätt .
Flerårig erfarenhet av projekt- och programledning, metodik, styrning och administration i verksamhets- & IT-program.

Börkrav

Erfarenhet som införande-ansvarig för informationssystem inom hälso & sjukvården.
Någon form av klinisk bakgrund är en merit

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Teamspelare som hittar sin roll i en programorganisation, är flexibel när förutsättningar ändras – och bidrar även utanför sin roll vid behov
Hög grad av initiativförmåga, självständighet, drivkraft samt god kommunikations- och samarbetsförmåga samt konflikt-hantering.
Förmåga att både se helhet och detaljer
Kunna engagera och motivera ledare & medarbetare i verksamheten, i program- och projektorganisationen är en förutsättning i detta projekt.
Förmåga att planera sitt arbete i förväg och organisera samt prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt
Vara analytisk, ansvarstagande och ha förmåga att arbeta mot uppsatta mål och nå dem
Förmåga att vara tydlig och välformulerad i sin kommunikation
Uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-12-30

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnummer 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag