Senior Informationsarkitekt

By 26 november, 2019 december 12th, 2019 Data/IT
Roll Informationsarkitekt
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-01-01
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-12-02 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1673682
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Senior Informationsarkitekt till slutkund Försvarets materielverk.

Uppdraget omfattar:
FMV genomför ett stort förändringsprojekt, Projekt Norma, som ska ersätta ett flertal av FMV:s befintliga IT-stöd med nya standardsystem. Projektet bedrivs som ett program med idag fyra delprojekt; ERP (Enterprise Resource Planning), Upphandlingssystem, PLM (Product Lifecycle Management) och BI (Business Intelligence).

För implementationsarbetet har FMV kontrakterat olika leverantörer för respektive system som implementeras. Detta avrop avser främst deltagande i aktiviteten Norma Informationsarkitektur (Norma IA). Norma IA, som ska införa en ny begreppsmodell och informationsmodell på FMV och också producera datamodeller av alla IT-system som kommer i kontakt med Norma och integrera alla modeller med varandra i en sammanhängande arkitektur i verktyget Qualiware Lifecycle Manager (QLM).

Syftet med Norma IA är att få de nya systemstöden och arbetssätten att hänga ihop med omgivande IT-system och det arbetssätt som används idag informationsmässigt. Den arkitektur som blir resultatet av Norma IA ska användas bland annat till integration, migrering och beslutsstöd.

Konsulten ska tillsammans med den informationsarkitekt som leder aktivitet Norma IA åstadkomma den informationsarkitektur som nämns ovan.

I uppdraget ingår t.ex. att:
• Facilitering och begreppsmodellering enligt Astrakan-metoden, genom lappövning på vägg. Stödja faciliteringen genom relevanta frågeställningar, förslag, adekvata resolutioner, dokumentation av modell och definitioner under lappövning, löpande förändringar av modeller, definitioner och källor i QLM. Assistera i att konstruera kombinationer av modeller.
• I uppdraget ingår att kommunicera med FMV:s personal genom att bjuda in till möten, ställa frågor och samla in underlag. Det ingår också att hantera grupper och aktivt ställa frågor, engagera och lyssna till deltagare under det att vederbörande assisterar med att konstruera begreppsmodellen.
• Samla in bildmaterial och beskrivningar av GUI för olika itsystem, göra intervjuer/work shops och översätta materialet till datamodeller i tredje normalform som dokumenteras i QLM.
• Kombinera tabeller från relevanta datamodeller för att konstruera en sammanhängande informationsmodell tillsammans med FMV:s informationsarkitekt. Informationsmodellen ska ha kopplingar till förklarande begrepp i begreppsmodellen och relevanta entiteter i datamodellerna.

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
Offererad konsult ska ha kompetens och arbetserfarenhet som motsvarar
kompetensnivå fyra (4)*. Se bifogat för definition.
Offererad konsult ska ha erforderlig utbildning som täcker informationsarkitektur, exempelvis Certifierad Verksamhetsarkitekt, IT-arkitekt eller liknande utbildning som täcker normalformerna, kardinaliteter och verksamhetsförmågor.
Offererad konsult ska ha utbildning i EA-förvaltningsverktyg motsvarande åtminstone QLM grundkurs.
Offererad konsult ska ha fem (5) års arbetserfarenhet av datamodellering.
Offererad konsult ska ha erfarenhet av att tolka GUI för olika IT-system och översätta det till datamodeller i tredje normalform. Påvisas genom minst tre (3) år arbetserfarenhet omfattande nämnda
arbetssätt.
Offererad konsult ska ha erfarenhet att facilitets begreppsmodellering på vägg enligt Astrakans metod eller motsvarande och dokumentera detta. Påvisas genom erfarenhet från minst tre (3) tidigare projekt omfattande nämnda arbetssätt.
Offererad konsult ska ha dokumenterad erfarenhet att leda olika grupper.
Offererad konsult ska ha erfarenhet av att använda QLM eller motsvarande EA-förvaltningsverktyg för begreppsmodellering.

Börkrav

Offererad konsult bör vara van att arbeta i QLM med både datamodeller och begreppsmodeller, även att koppla och kombinera modeller.
Offererad konsult bör ha erfarenhet av definitionsarbete för att ringa in och skilja ut begrepp ur en begreppsmodell.
Offererad konsult bör kunna datamodellera både i tredje normalform och behärska dimensionell modellering för att också kunna stötta datamodellering vad gäller BI.

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Övrig information

Förlängning längst t.o.m. 2022-12-31

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag