Senior projektledare för införande av en CMDB-lösning, långt uppdrag - Offert skickad till kund

Publicerad den 13 januari, 2020

Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-01-27
 Slutdatum 2025-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Enköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-01-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Roger Widell (cv@keyman.se)
 Referens nr 1761609
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en senior projektledare IT-system till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarsmakten i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Konsultens roll är att verka i rollen som Projektledare för projekt IT4IT med primär uppgift att realisera och införa ett samlat stödsystem för Försvarsmaktens IT-verksamhet. Primära nyttjare är drift- och förvaltningsutförare och arbetet sker i flera steg där båda IT-infrastrukturerna SK/Inet och BH omfattas.
Arbetet omfattar initialt att ta över ledning av ett pågående förstudieprojekt avseende införande av en CMDB (Configuration Management Database) inom SK/Inet och därefter leda realisering av CMDB. Därefter följer anpassning/utbyte av plattform för befintliga lösningar i systems managementområde inom SK/Inet. De system som tas fram och levereras av projektet ska därefter kunna instansernas och nyttjas inom kommande IT-infrastruktur BH vilket är en beredduppgift för projektet.

Konsultens arbetsuppgifter:
Konsultens ansvar är att i första hand planera, genomföra och rapportera status på projekt/delprojekt.
Inom ramen för arbetet som Projektledare ingår även arbetsuppgifter såsom att stödja Försvarsmaktens projektsamordnare och huvudprojektledare med t ex:
• Intressentanalys
• Riskanalys
• Kommunikationsplanering
• Övergripande projektplanering
• Rapportering till styrgrupp
• Beredning av olika typer av beslutsunderlag

I projektledning ingår att samordna berörda organisationer i problemdefinitioner och behovsbeskrivningar samt funktionell- och icke funktionell kravspecificering samt att svara för att lösningsförslag tas fram på överordnad arkitekturel nivå. I realiseringsfas ingår att leda tekniskt genomförande av beslutade utvecklingsåtgärder. Konsulten är en ”spelande lagledare” i olika omfattning beroende på projektens omfattning och deltar i normalläget i praktiskt projektarbete – ibland som ensam resurs vid vissa faser vilket innebär att konsulten måste besitta viss IT-kompetens och god dokumentationsvana.

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
Relevant akademisk examen inom IT-området och minst tio (10) års arbetserfarenhet som projektledare för IT-projekt, alternativt minst femton (15) års arbetserfarenhet som projektledare för IT-projekt.
Konsult ska ha minst sju (7) års arbetserfarenhet som projektledare för komplexa IT-utvecklingsprojekt**.
Konsult ska ha minst fem (5) års arbetserfarenhet som projektledare för IT-utvecklingsprojekt inom stor(a) organisation(er) med geografisk spridning***.
Konsult ska ha minst fem (5) års sammanlagd arbetserfarenhet inom IT-infrastrukturområdet i stora organisationer med geografisk spridning*** avseende LAN/WAN, klienter, server- och lagringsplattformar, systems management, Gate Ways och säkerhetsfunktioner.
Konsult ska ha minst två (2) års arbetserfarenhet som projektledare för IT-projekt i offentlig verksamhet där lösningar varit avsedda för hantering av sekretessreglerade uppgifter.
Konsult ska ha minst två (2) års arbetserfarenhet som projektledare för utvecklingsprojekt med uppgift att realisera stödsystem för IT-verksamhet som arbetar enligt ITIL, minst omfattande stöd för ärendehantering inom change, problem och incident-processerna, asset management och övervakning.
Konsult ska ha mycket god kommunikationsförmåga/social förmåga.

Börkrav

Konsult bör ha 7,5års arbetserfarenhet som projektledare för komplexa IT-utvecklingsprojekt**. Om längre, ange hur länge (år-månad)
Konsult bör ha 2,5års arbetserfarenhet som projektledare för IT-projekt i offentlig verksamhet där lösningar varit avsedda för hantering av sekretessreglerade uppgifter. Om längre, ange hur länge (år-månad)
Konsult bör ha 2,5års arbetserfarenhet som projektledare för utvecklingsprojekt med uppgift att realisera stödsystem för IT-verksamhet som arbetar enligt ITIL, minst omfattande stöd för ärendehantering inom change, problem och incident-processerna, asset management och övervakning. Om längre, ange hur länge (år-månad)
Konsult bör ha minst sex (6) månaders arbetserfarenhet som projektledare för IT-projekt med uppgift att realisera och införa en CMDB-lösning. Om längre, ange hur länge (år-månad)

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Registerkontroll (SUA) av konsulten kan komma att genomföras
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Övrig information

Förlängning längst t.o.m. 2026-12-31
För en mer omfattande beskrivning av uppdraget och organistionen, se bifogat dokument.
För eventuella frågor kontakta Roger Widell mobilnummer 070-263 06 57.

Definitioner:

** Med komplexa IT-projekt avses projekt som uppfyller minst fyra av följande egenskaper:
• omfattar flera tekniska driftsättningsaktiviteter (releaser) under projekttiden,
• omfattar upphandling enligt Lag om offentlig upphandling eller Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
• är strukturerat med flera delprojekt,
• innehåller utveckling av både applikation och infrastruktur inklusive plattform,
• innehåller utveckling av system med integration till ett eller flera andra system,
• innehåller utveckling av system med dokumenterade säkerhetsskyddskrav utifrån
sekretessklassning av informationen,
• innehåller utveckling av system som omfattas av legala krav, t ex personuppgiftslagen
(PUL), allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

*** Med stora organisationer med geografisk spridning avses organisationer med minst två tusen (2 000) anställda och verksamhet på minst fem (5) geografiskt skilda orter.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag

Senior projektledare för införande av en CMDB-lösning, långt uppdrag - Offert skickad till kund - KeyMan

Senior projektledare för införande av en CMDB-lösning, långt uppdrag – Offert skickad till kund

By 13 januari, 2020 april 8th, 2020 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-01-27
 Slutdatum 2025-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Enköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-01-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Roger Widell (cv@keyman.se)
 Referens nr 1761609
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en senior projektledare IT-system till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarsmakten i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Konsultens roll är att verka i rollen som Projektledare för projekt IT4IT med primär uppgift att realisera och införa ett samlat stödsystem för Försvarsmaktens IT-verksamhet. Primära nyttjare är drift- och förvaltningsutförare och arbetet sker i flera steg där båda IT-infrastrukturerna SK/Inet och BH omfattas.
Arbetet omfattar initialt att ta över ledning av ett pågående förstudieprojekt avseende införande av en CMDB (Configuration Management Database) inom SK/Inet och därefter leda realisering av CMDB. Därefter följer anpassning/utbyte av plattform för befintliga lösningar i systems managementområde inom SK/Inet. De system som tas fram och levereras av projektet ska därefter kunna instansernas och nyttjas inom kommande IT-infrastruktur BH vilket är en beredduppgift för projektet.

Konsultens arbetsuppgifter:
Konsultens ansvar är att i första hand planera, genomföra och rapportera status på projekt/delprojekt.
Inom ramen för arbetet som Projektledare ingår även arbetsuppgifter såsom att stödja Försvarsmaktens projektsamordnare och huvudprojektledare med t ex:
• Intressentanalys
• Riskanalys
• Kommunikationsplanering
• Övergripande projektplanering
• Rapportering till styrgrupp
• Beredning av olika typer av beslutsunderlag

I projektledning ingår att samordna berörda organisationer i problemdefinitioner och behovsbeskrivningar samt funktionell- och icke funktionell kravspecificering samt att svara för att lösningsförslag tas fram på överordnad arkitekturel nivå. I realiseringsfas ingår att leda tekniskt genomförande av beslutade utvecklingsåtgärder. Konsulten är en ”spelande lagledare” i olika omfattning beroende på projektens omfattning och deltar i normalläget i praktiskt projektarbete – ibland som ensam resurs vid vissa faser vilket innebär att konsulten måste besitta viss IT-kompetens och god dokumentationsvana.

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
Relevant akademisk examen inom IT-området och minst tio (10) års arbetserfarenhet som projektledare för IT-projekt, alternativt minst femton (15) års arbetserfarenhet som projektledare för IT-projekt.
Konsult ska ha minst sju (7) års arbetserfarenhet som projektledare för komplexa IT-utvecklingsprojekt**.
Konsult ska ha minst fem (5) års arbetserfarenhet som projektledare för IT-utvecklingsprojekt inom stor(a) organisation(er) med geografisk spridning***.
Konsult ska ha minst fem (5) års sammanlagd arbetserfarenhet inom IT-infrastrukturområdet i stora organisationer med geografisk spridning*** avseende LAN/WAN, klienter, server- och lagringsplattformar, systems management, Gate Ways och säkerhetsfunktioner.
Konsult ska ha minst två (2) års arbetserfarenhet som projektledare för IT-projekt i offentlig verksamhet där lösningar varit avsedda för hantering av sekretessreglerade uppgifter.
Konsult ska ha minst två (2) års arbetserfarenhet som projektledare för utvecklingsprojekt med uppgift att realisera stödsystem för IT-verksamhet som arbetar enligt ITIL, minst omfattande stöd för ärendehantering inom change, problem och incident-processerna, asset management och övervakning.
Konsult ska ha mycket god kommunikationsförmåga/social förmåga.

Börkrav

Konsult bör ha 7,5års arbetserfarenhet som projektledare för komplexa IT-utvecklingsprojekt**. Om längre, ange hur länge (år-månad)
Konsult bör ha 2,5års arbetserfarenhet som projektledare för IT-projekt i offentlig verksamhet där lösningar varit avsedda för hantering av sekretessreglerade uppgifter. Om längre, ange hur länge (år-månad)
Konsult bör ha 2,5års arbetserfarenhet som projektledare för utvecklingsprojekt med uppgift att realisera stödsystem för IT-verksamhet som arbetar enligt ITIL, minst omfattande stöd för ärendehantering inom change, problem och incident-processerna, asset management och övervakning. Om längre, ange hur länge (år-månad)
Konsult bör ha minst sex (6) månaders arbetserfarenhet som projektledare för IT-projekt med uppgift att realisera och införa en CMDB-lösning. Om längre, ange hur länge (år-månad)

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Registerkontroll (SUA) av konsulten kan komma att genomföras
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Övrig information

Förlängning längst t.o.m. 2026-12-31
För en mer omfattande beskrivning av uppdraget och organistionen, se bifogat dokument.
För eventuella frågor kontakta Roger Widell mobilnummer 070-263 06 57.

Definitioner:

** Med komplexa IT-projekt avses projekt som uppfyller minst fyra av följande egenskaper:
• omfattar flera tekniska driftsättningsaktiviteter (releaser) under projekttiden,
• omfattar upphandling enligt Lag om offentlig upphandling eller Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
• är strukturerat med flera delprojekt,
• innehåller utveckling av både applikation och infrastruktur inklusive plattform,
• innehåller utveckling av system med integration till ett eller flera andra system,
• innehåller utveckling av system med dokumenterade säkerhetsskyddskrav utifrån
sekretessklassning av informationen,
• innehåller utveckling av system som omfattas av legala krav, t ex personuppgiftslagen
(PUL), allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

*** Med stora organisationer med geografisk spridning avses organisationer med minst två tusen (2 000) anställda och verksamhet på minst fem (5) geografiskt skilda orter.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag