Senior Systemutvecklare/lösningsarkitekt fullstack .NET till Registerteamet på IVO

By 2 juni, 2022 juli 5th, 2022 Data/IT
Roll Systemutvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-08-15
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-06-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 4180934
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Senior Systemutvecklare/lösningsarkitekt fullstack .NET till Registerteamet på IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Uppdragsbeskrivning:
Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? IVO söker nu fullstack systemutvecklare till Registerteamet!

Registerteamet arbetar med system som används dagligen av medarbetare på IVO och vård- och omsorgsgivare. I teamet vill vi verka för att skapa lösningar som är ändamålsenliga och som hålls högt av användarna.

Rollbeskrivning:
I rollen kommer du arbeta med utveckling av både externa tjänster för ivo.se och interna applikationer med de tekniker som omnämns under skall-krav. Som utvecklare arbetar du fullstack .Net, till exempel med backend, SQL och frontend. Vi använder en hel del React, och kommer börja använda Blazor, så kunskap inom dessa, eller liknande, är viktigt. Teamarbete är vår grundmodell så att kunna arbeta med teamkamrater och även ha kontakt med andra team och funktioner är viktigt. I rollen kräver vi även att du bidrar med lösningsarkitekturförmåga eller liknande. Med det menar vi att du kan arbeta nära användare, att du kan fånga behov och omsätta dem i lösningar, att du kan delta i diskussioner med olika intressenter (både verksamhet och arkitektur/teknik). Rollen handlar alltså mycket om att kunna arbeta hands on från ax till limpa och att vara kommunikativ kring behov och lösningar.

Generell beskrivning:
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO.
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar.
Teamets medlemmar kommer tillsammans ansvara för utveckling och förvaltning av system och applikationer.
I ansvarsområdet ingår att delta i teamets serviceveckor.
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler

Agil förståelse:
För att passa i denna roll har du erfarenhet av att ha arbetat i agilt team och förstår vad agilt arbetssätt innebär. Du har god förståelse för hur Scrum fungerar.

I teamet ingår medlemmar från IVO samt konsulter.
Utvärdering kan ske antingen vid intervju eller arbetsprov genom t ex par-programmering.

IVO kommer fästa stor vikt vid konsulternas personliga egenskaper, utöver teknisk kunskap.
Teamarbetet kommer till stor del ske on-line/digitalt med krav på stor delaktighet, vilket bland annat innebär påslagen kamera.
Vi förutsätter därför att man som konsult har god vana av digitala möten.

Skallkrav

God kunskap inom utveckling med hjälp av .Net och C#
God förståelse för och kan utveckla gränssnitt/frontend HTML, CSS, JQuery, Bootstrap
God kunskap om databaser, SQL och SQL Server
Praktisk erfarenhet av att skriva enhetstester
Har vana av att delta och vara drivande i lösningsdiskussioner utifrån såväl verksamhetens behov som arkitektur och teknik
Utvärdering av de personliga egenskaperna kommer att ske vid en eventuell intervju

Börkrav

God kunskap MS Azure DevOps
God kunskap inom React och Blazor, alternativt att du har liknande kunskap så att du snabbt kan komma igång med dessa ramverk

Övriga krav

Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Lagspelare; Har erfarenhet av att ha arbetat i team och trivs med det. Uppskattar att ha gemensamma mål och att lösa utmaningar tillsammans. Bidrar med en positiv anda
Lagspelare; Har erfarenhet av att ha arbetat i team och trivs med det. Uppskattar att ha gemensamma mål och att lösa utmaningar tillsammans. Bidrar med en positiv anda
Problemlösning; Är en god problemlösare. Belyser olika sidor i ett problem innan lösningar föreslås. Kan tänka i termer av fler lösningar och dellösningar. Ser nyttan i att prova en lösning så snart som möjligt för att få tidig feedback

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2023.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från IVO.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag