Senior Systemutvecklare till utvecklingsteam

By 1 november, 2019 februari 24th, 2020 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-01-02
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-11-07 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 1620696
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Systemutvecklare med kompetensnivå 4

I uppdraget ska konsulten driva utvecklingsarbetet framåt mot målet som är att ersätta de gamla systemen som hanterar domar och strafförelägganden. Dessa system ska ersättas med funktionalitet i kundens nya system. Målet är att under tidigt 2021 hantera all uppbörd i ett och samma system. Förutom att driva arbetet framåt gällande utvecklingen så ska konsulten bidra i att effektivisera arbetssätt och se till att arbete fokuseras där det behövs enligt prioritering. Utöver detta så ska konsulten hjälpa till att introducera nyanställda.

Ämnesområden inom uppdraget:
• Ta fram tekniska lösningar och bidra i arbetet med att vidareutveckla och förvalta befintliga system på javaplattform.
• Sätta upp och vidareutveckla utvecklingsmiljöer.
• Testa och leverera enligt teamets planering.
• Självständigt driva och ansvara för aktiviteter/leveranser.
• Arbeta agilt enligt uppdrag av scrum master och uppdragsledare.
• Dela med sig av sin kunskap och bidra till kompetenshöjning hos mer juniora systemutvecklare.
• Samarbeta med övriga uppdrag där beroenden finns samt övriga roller inom teamet och sektionen.

Skallkrav

Konsulten ska ha kompetensnivå 4 inom området Systemutveckling (dvs 9-12 års erfarenhet inom aktuellt område)
Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av utveckling i Java 8/JavaEE. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste sex (6) åren
Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av utveckling i JBoss EAP. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste tre (3) åren
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av agilt utvecklingsarbete. Ett (1) genomfört uppdrag som genomförts via agilt arbetssätt under de senaste tre (3) åren ska beskrivas med avseende på typ av uppdrag, tidsperiod, uppdragsgivare och konsultens roll
Två (2) genomförda presentationer, utbildningstillfällen eller tillfällen där konsulten spridit kunskap till andra under de senaste två (2) åren ska beskrivas.
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av utveckling i Liquibase Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste fem (5) åren.
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av utveckling i Angular och Angular JS.Erfarenheten ska ha erhållits under H. Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av Oracle eller MySql databas. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste fem (5) årende senaste fem (5) åren.
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av Jenkins. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste fem (5) åren.
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av arbete med av verktyget Git. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste fem (5) åren.

Börkrav

Erfarenhet av brottsmålsprocessen är meriterande
Erfarenhet av kravinsamling/-analys och lösningsarkitektur
Erfarenhet av testautomatisering
Tidigare erfarenhet av arbete på myndighet
Erfarenhet av komplexa systemutvecklingsuppdrag med ett stort antal integrationer mellan verksamhetens olika system men också mellan externa myndigheter och/eller företag

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Självgående
Teamplayer
Kommunikativ
Konsultmässig

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Det finns en option på förlängning på ytterligare 24 månader som längst.

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-519 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag