Skip to main content

Senior webbanalytiker med inriktning på Matomo till Pensionsmyndigheten

By 16 november, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll Utvecklare Webb
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-01-09
 Slutdatum 2023-12-22
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-11-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referensnummer #8361
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Senior webbanalytiker  med inriktning på Matomo till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Under hösten 2021 införde Pensionsmyndigheten ett nytt webbanalysverktyg, Matomo. Verktyget driftas“ on premise” på Pensionsmyndighetens servrar. Ett grundarbete har gjorts kopplat till uppsatta mål och rapporter för webbplatsen och dess digitala tjänster. Tjänsten webbanalytiker finns inte på Pensionsmyndigheten idag och det finns därför behov av att anlita en konsult i denna roll för att arbeta med vår externa webbplats och vårt intranät. 

Pensionsmyndigheten vill kunna arbeta datadrivet i alla led av organisationen, och som en del i detta ska intressenter kunna samla in data, skapa rapporter och insikter för att fatta beslut i sitt vardagliga arbete. Detta konsultuppdrag innebär att inta en roll som datadriven analytiker. 

Pensionsmyndigheten arbetar idag enligt SAFe-ramverket, vilket innebär att vi har olika utvecklingsteam och kompetenser inom olika värdeströmmar som arbetar med webben och kundupplevelser. Det finns olika kompetenser som arbetar med kundupplevelse och webben som kanal: tjänstedesigners, user experience designers, digitala kommunikatörer, webbstrateg, chefer, internkommunikation och intranätredaktörer, samt utvecklingsteam med bland annat frontendutvecklare och testare. Alla vill aktivt och ska arbeta med att tolka och analysera data med hjälp av bland annat Matomo. En viktig del av konsultens arbete består av kunskapsöverföring och att hitta arbetssätt som engagerar medarbetarna i användande av verktyget samt hur data bästa hämtas in och tolkas.  

Arbete behöver förvaltas och utvecklas med exempelvis sätta upp dashboards och målstyrning utifrån nya eller reviderade behov, arbeta för att underlätta uppföljning av arbete med marknadsföring och innehåll på olika sätt, till exempel med UX- och redaktörsinsikter, sökmotoroptimering (SEO) och sökmotorannonsering (SEM). Arbeta aktivt med att överföra kunskap om webbanalys till medarbetare; dess gränssnitt, funktionalitet och möjligheter. Skapa kunskap kring hur utveckling kan påverka mätning och i ett längre perspektiv se till att uppsättningen av mätning blir hållbar i så stor utsträckning som möjligt i förhållande till teknisk utveckling. Förstärka kunskapen inom myndigheten kring A/B-testning som metod och vara proaktiv när det gäller förbättringar inom målstyrning, mätning och strategisk inriktning.

Mål som ska uppnås

–          Ge förutsättningar för att kunna arbeta datadrivet med analyser kopplat till webben med hjälp av bland annat Matomo. 
–          Stötta vid framtagandet av mål- och mätpunkter, både övergripande och vid enskilda insatser
–          Ge förutsättningar för att arbeta med målstyrning avseende mål och mätpunkter för webben och dess tjänster och hur de bör användas
–          Arbeta med överföring av kunskap till intressenter kring Matomo och webbanalys.

Skallkrav

Minst 5 års erfarenhet av rollen som webbanalytiker med strategisk inriktning.
Erfarenhet av webbanalys för både externa och interna webbplatser.
God erfarenhet av Matomo avseende att administrera verktyget, arbeta med tag manager samt ha förståelse för tekniskt utvecklingsarbete kopplat till förbättringar som behöver göras för uppföljning.
God erfarenhet av att facilitera och leda workshops, både fysiskt och digitalt.
Jobbat med förändrade behov och krav hos kunder och verksamhet under hela utvecklingens gång.
Hålla utbildning inom webbanalys, eller motsvarande.
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet av att jobba inom offentlig sektor.
Erfarenhet från pensionsbranschen.

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

God förmåga att visualisera och förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt.
Strukturerad och arbetar både mål- och resultatorienterat.
God analytisk förmåga, och kan angripa frågor utifrån ett brett perspektiv.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 20 december 2024.
Omfattning: cirka 40-50%

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag