Senior Webbanalytiker till Pensionsmyndigheten – Intervjuer pågår

By 8 oktober, 2020 oktober 27th, 2020 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-10-14
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 25%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-10-12 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2128747
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Senior Webbanalytiker till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Kommunikationsavdelningen på Pensionsmyndigheten behöver bredda kunskapen kring uppföljning på vår egen webbplats, pensionsmyndigheten.se, samt på vårt intranät, Orangeriet, inklusive kundens beteende före och efter besök på dessa webbplatser.

Idag används främst Adobe Analytics. Uppföljning sker både löpande samt vid kampanjer och enskilda insatser. Målet är att vi ska bredda kunskaperna för att enklare kunna jobba mot myndighetens och webbplatsernas övergripande mål. Vi ser att vi bör göra det genom att hitta en gemensam grund med insikter och samsyn kring mätpunkter, vad, hur och varför vi mäter, delmål samt genom att minska tröskeln till att våga använda mätverktyget.

För att lyckas behöver vi även identifiera sätt att löpande kommunicera resultatet av vår uppföljning till relevanta intressenter, och i detta erbjuda en pedagogisk presentation. Det ska vara lätt för intressenterna att ta till sig uppföljningen och förstå hur den kan användas.

Ett visst grundarbete finns redan på plats, så som övergripande strategier, riktlinjer, mål och rapporter som tas fram på månatlig basis eller vid behov.
Senior webbanalytiker ska gemensamt med Pensionsmyndigheten ta fram en plan för att uppnå målet att bredda kunskaperna, samt genomföra planen så långt det är möjligt inom uppdraget. Vi ser framför oss att workshops kommer att behöva genomföras, önskemål om mindre utbildningar för medarbetare med olika behov finns och dokumentation, exempelvis manualer, kommer att behöva skapas.
Då uppdraget innefattar både strategiskt, taktiskt och till viss del operativt arbete främst i själva verktyget Adobe Analytics ser vi att behovet av delroll kan finnas.

Skallkrav

Minst 5 års erfarenhet av rollen som webbanalytiker med strategisk inriktning
Erfarenhet av webbanalys för både externa och interna webbplatser
God erfarenhet av Adobe Analytics
God erfarenhet av att facilitera och leda workshops, helst digitalt
Jobbat med förändrade behov/krav från kunder och verksamhet under hela utvecklingens gång
Utbildning inom webbanalys, eller motsvarande
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet av att jobba inom offentlig sektor
Erfarenhet från pensionsbranschen

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

God förmåga att visualisera och förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt
Strukturerad och arbetar både mål- och resultatorienterat
God analytisk förmåga, och kan angripa frågor utifrån ett brett perspektiv
Lätt för att samarbeta och kan förankra idéer hos både medarbetare och chefer

Övrig information

Omfattning: 25-50%
Start så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Option på förlängning längst t.o.m. 28 februari 2021.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag