Seniort Projektledarteam för arbete med organisationspåverkan på utvecklingsverksamheten hos Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 14 december, 2020 januari 16th, 2021 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-01-11
 Slutdatum 2021-05-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-12-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2264509
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu ett Team för att projektleda och arbeta med organisationspåverkan på utvecklingsverksamheten, på grund av den agila transformationen hos Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten genomför en Agil transformation med utvecklingsvärdeströmmar enligt Portfolio SAFE. I komplement till detta så kvarstår ordinarie linjefunktioner som kopplar mot de agila utvecklingsvärdeströmmarna och tågen. Innan övergången arbetade myndigheten med projekt- och portföljstyrning och hade en central utvecklingsverksamhet som analyserade, koordinerade och utförde stora delar av utvecklingen. När detta nu förändras så behöver den centraliserade utvecklingsverksamheten utvärderas och omformas. Det är denna linjepåverkan som uppdraget omfattar för att utröna hur utvecklingsverksamheten på Pensionsmyndigheten ska organiseras.

Arbetet kommer organiseras som ett delprojekt inom den övergripande agila transformationen på Pensionsmyndigheten, men kommer ha en egen projektledning (som besätts av konsult) och en arbetsgrupp från såväl konsult som myndighet. Majoriteten av arbetet kommer utföras av rekryterat konsultteam.

Arbetsuppgifter:
Med den nuvarande modellen för Pensionsmyndigheten så har Utvecklingsavdelningen både en koordinerande och utförande roll i myndighetens utvecklingsverksamhet. Exempelvis koordineras myndighetens portfölj av utvecklingsinitiativ av projektkontoret som är placerat på avdelningen. Utvecklingsavdelningens roll på myndigheten ska ses över, bl.a. ska ställning tas till om initiativ till och beslut om IT- och verksamhetsutveckling fortsättningsvis ska vara centraliserad och/eller decentraliserad på myndigheten. Förutom verksamhetsutveckling så ansvarar Utvecklingsavdelningen också för viss bemanning av utvecklingsinitiativ. Det gäller bland annat förändringsledning, projektledning, kravanalys med mera. Organisationstillhörighet i myndigheten för denna typ av kompetenser ska också utredas.
Strategiskt, taktiskt och operativt ansvar

Ledningsstaben har och kommer fortsätta ha ett centralt ansvar för myndighetens strategiska plan. Men därutöver finns det olika strategier för olika områden som sedan bryts ned i taktiska planer och operativa aktiviteter. Arbetet ska innefatta en beskrivning över hur dessa förhåller sig till varandra schematiskt.

Chefsansvar
Med den agila transformationen så kommer många medarbetares primära hemvist vara i utvecklingsvärdeströmmar, tåg och team. Detta gäller främst på IT och UTV och innebär att den ordinarie linjechefsrollen kan bli mindre central och komma gå över till ett mer resurschefsperspektiv och bli mer stödjande. Projektet ska utreda och föreslå eventuella justeringar av principerna för nuvarande grupp och enhetssindelning. Den slutliga utformningen av linjeorganisationen ansvarar respektive avdelning för.

Enskilda roller
Det finns idag ett antal roller som är kopplade till den gamla projektmodellen Pejl och förvaltningsmodellen PM3 som inte finns definierade i en agil struktur. Däremot finns det ett antal roller i den nya agila organisationen som behöver fyllas. Det ska göra en matchning på vilken avdelning vissa roller bäst hör hemma.

Arbetsmetod
De utmaningar som listats är på intet sätt unika för Pensionsmyndigheten, utan vanliga utmaningar för alla organisationer som genomgår en agil transformation. För att effektivisera arbetet kommer grundprincipen vara att utgå från etablerade arbetssätt kring organisationspåverkan vid agilt införande. Då kompetensen inom detta inte finns på myndigheten så behöver en extern konsult anlitas för att driva arbetet framåt. Arbetet kommer vara ett arbetsområde inom projekt Agil tranformation, men ha en egen projektledare och styrgrupp.

Styrgrupp
En separat styrgrupp för organisationspåverkan kommer startas med medlemmar ur myndighetens ledningsgrupp. För att undvika att utredningsarbetet blir alltför omfattande och det faktum att påverkan på myndigheten kan bli relativt stor ska projektet successivt under arbetets gång föra upp principiella beslut för avgörande till myndigheten ledningsgrupp.

Arbetsgrupp
Arbetet organiseras på samma sätt som övriga arbetsområden inom den agila transformationen med en arbetsområdesledning och en arbetsgrupp.

Beräknad omfattning 2-3 seniora konsulter/heltidstjänster.

Skallkrav

Erfarenhet av SAFE
Erfarenhet av organisationspåverkan vid agila transformationer
Erfarenhet att rapportera till och jobba med högsta ledning
Erfarenhet av organisering av IT- & verksamhetsutveckling
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet att jobba med agil transformation inom myndighet
Erfarenhet av omorganisation inom myndighet

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Samarbetsorienterad
Självgående
Kreativ
Strukturerad
Coachande

Övrig information

Beräknad omfattning 2-3 seniora konsulter/heltidstjänster.
Kunden ser gärna ett team från en och samma leverantör.

Option på förlängning längst t.o.m. 31 oktober 2021

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag