Servertekniker

By 26 november, 2019 december 12th, 2019 Data/IT
Roll Drifttekniker
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-12-02
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Uppsala
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-11-29 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Roger Widell (cv@keyman.se)
 Referens nr 1670798
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Servertekniker till slutkund Försvarsmakten, Uppsala

Uppdraget omfattar:

Organisationen:
FMTIS GA Uppsala ansvarar för drift, underhåll och vidmakthållande av ledningsstödsystem inom IT för Luftstridsskolan, Flygstaben, FM UndSäkC samt FMLOG.

Beskrivning av tjänsten/uppdraget:
Servertekniker som nära arbetar med lokal uppdragsgivare för att ta implementera lösningar för utbildning och övning. Arbetet bedrivs ofta i projektform och med fokus på system SWECCIS.

Konsultens arbetsuppgifter:
Konsulten ska stödja ett av Försvarsmakten framtaget system för informationsdelning via SharePoint. (Systemet SWECCIS) Systemet består av Microsoft Windows Server produkterna Microsoft SQL Server, SharePoint samt Microsoft Exchange. Utöver Microsoft produkter används analysprogramvaror från IBM, i första hand i2 Analyst Workstation.
Konsultens arbetsuppgifter innebär ansvar för drift och underhåll av systemet tillsammans med systemansvarig hos Försvarsmakten (FMTIS). I uppdraget ingår att tillsammans med informationsägaren (FM UndSäkC) skapa SharePoint portaler och anpassa dessa efter deras behov och i och med detta vara länken mellan informationsägaren och driftorganisationen (FMTIS). Konsulten kommer också att vara djupt delaktig i uppgraderingar, patchning samt disaster recovery samt delta vidövningsverksamhet på icke ordinarie tjänstetid. Verka som expert avseende implementerade lösningar.

• Arbeta med att implementera patchar i systemen.
• Arbeta med att implementera och rulla ut ny hård och mjukvara.
• Arbeta med att projektplanera utrullning av hård och mjukvara.
• Självständigt driva arbete med att granska föreslagna lösningar från systemleverantörer gentemot ställda krav.
• Delta i utvecklingen av nya lösningar i olika system.
• Dokumentera gjorda förändringar i systemen.
• Självständigt driva felsökning och felärenden mot leverantörer.
• Självständigt driva felsökningsärenden och buggrättningsärenden i systemen.
• Ansvara för supportärenden från driftorganisation.
• Ge stöd till driftorganisation vid driftsättningar.
• Delta i projekt som expert inom området.

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
Minst 5 års sammanlagd arbetserfarenhet inom IT-drift, underhåll och administration inom Microsoft-plattformen samt teoretiska och praktiska kunskaper och bred arbetserfarenhet inom sakområdet.
Konsult ska ha kompetens och arbetserfarenhet som motsvarar kompetensnivå tre (3)*, se övrig information.
Konsult ska ha minst fem (5) års arbetserfarenhet av Microsoft Windows Server 2012 eller senare.
Konsult ska ha minst fem (5) års arbetserfarenhet av drift av Microsoft SharePoint 2010 eller senare version.
Konsult ska ha minst fem (5) års arbetserfarenhet av design av Microsoft SharePoint-portaler (Microsoft SharePoint 2010 eller senare version).
Konsult ska ha minst fem (5) års arbetserfarenhet av Microsoft Active Directory.
Konsult ska ha minst fem (5) års arbetserfarenhet av Microsoft Exchange Server.
Konsult ska ha minst fem (5) års arbetserfarenhet av installationsmetoder för klienter i nätverksmiljöer där Windows Deployment Services (WDS) tillämpas.

Börkrav

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Övrig information

Förlängning längst t.o.m. 2022-12-31

Uppdragsstart:
Så fort kontraktet och säkerhetsskyddsavtalet är tecknat samt erforderlig säkerhetskontroll och registerkontroll är genomförd.

För eventuella frågor kontakta Roger Widell mobilnummer 070-263 06 57.

Definitioner:
* Med kompetensnivå tre (3) menas nedanstående definition:
Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt t.ex. utifrån tillämpade riktlinjer och praxis.
Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder hos överordnad.
Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande natur.
Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner.
Teoretiska och praktiska kunskaper samt ofta bred arbetserfarenhet inom sakområdet.
Krav på kunskaper och arbetserfarenhet:
Minst 5 års sammanlagd arbetserfarenhet inom IT-drift, underhåll och administration inom Microsoft-plattformen.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag