Sitevision fullstack-utvecklare till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 12 september, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll Fullstack utvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-09-29
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 25%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 4556134
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Sitevision fullstack-utvecklare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndighetens intranät Orangeriet är ett välanvänt och verksamhetskritiskt stöd i det dagliga arbetet och myndighetens främsta kanal för interninformation.

Sedan tio år vilar Orangeriet på plattformen Sitevision som stegvis har uppgraderats till aktuell version. Däremot har själva intranätinstallationen (on-prem) släpat efter och behöver därför moderniseras för att säkerställa en mer snabbfotad och säker utveckling, samt en bättre användarupplevelse för Pensionsmyndighetens 1600 medarbetare.

För detta och andra moderniseringar av Orangeriet söker Pensionsmyndigheten en konsult för backend – och frontend-utveckling i Sitevision-plattformen.

Bland prioriterade förbättringsåtgärder finns:
  • Modernisera de viktigaste funktionerna (nyheter, driftmeddelanden, kalenderhändelser, verktygslänkar osv).
  • Integrera Sitevision med våra samarbetsytor i SharePoint.
  • Mobilanpassa intranätet via responsiv design.
  • Höja sökupplevelsen genom att bland annat integrera personsöket i intranätets sökfunktion.
  • Göra de anpassningar som krävs för att Sitevision-plattformens sociala funktioner ska fungera på ett användarvänligt sätt, exempelvis profilsidor, grupper och aktivitetsflöden.
Pensionsmyndigheten jobbar ständigt med att förbättra sitt intranät, och den digitala arbetsplatsen i stort, och att maximera funktionaliteten på intranätet i samklang med de användarbehov som finns är centralt och påverkar hela intranätupplevelsen.
Skallkrav

Minst 5 års erfarenhet av webbutvecklingsprojekt
Praktiska erfarenheter av att arbeta med intranät i Sitevision
Praktiska erfarenheter av att bygga responsiva mallar i Sitevision
Erfarenhet av att utveckla WebApps
Kunskap och erfarenhet som systemutvecklare om webbtillgänglighet enligt EN 301 549
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Förståelse för hur tekniken (HTML, Javascript, CSS, WebApps, REST-API, EN 301 549) påverkar det redaktionella arbetet som utförs av webbredaktörerna
Erfarenhet av sökmoduler
Erfarenhet av arbete med webbplatser i förvaltning :
Erfarenhet av agilt utvecklingsarbete

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Strukturerad och arbetar både mål- och resultatorienterat
God analytisk förmåga, och kan angripa frågor utifrån ett brett perspektiv :
Lätt för att samarbeta och kan förankra idéer hos både teammedlemmar, chefer och andra kollegor :
God förmåga att visualisera och förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2023.
Omfattning: 25-50 procent, med möjlighet att gå upp till 100 procent.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag