Sökspecialist till Pensionsmyndigheten

By 8 september, 2020 september 21st, 2020 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-09-28
 Slutdatum 2021-01-31
 Omfattning 35%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-09-09 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2056061
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Sökspecialist till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker en leverantör för analys, kravställning och specifikation av konfigurering för lösning av Pensionsmyndighetens söklösning och hittbarhet på i första hand myndighetens intranät. Sökfunktionerna är baserade på Solr vilka för närvarande är konfigurerade enligt SiteVisions standardkonfiguration. Till detta arbete behöver vi ett sökexpertteam med varierande resurser och kompetenser, främst på nivå 3 och 4. De olika kompetenserna kan vara fördelade på olika resurser:

• Teknisk inriktning
• Hittbarhet (Findability), strategi och innehållsfrågor
• UX och grafisk design
• Utbildning och workshop

Pensionsmyndigheten jobbar ständigt med att förbättra sitt intranät, och hittbarheten och sökupplevelsen är en central funktion som påverkar hela intranätupplevelsen.
Uppdraget syftar till att ta fram lösningar, identifiera, prioritera andra eventuella förbättringar för att öka hittbarheten och upplevelsen av sökfunktionen på den information en handläggare och andra anställda behöver ta del av, samt att omsätta resultaten av förbättringarna i utbildningsmaterial för redaktörer och handläggare.

Skallkrav

Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av användarupplevelse och interaktionsdesign för området sök och hittbarhet
Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med kunder inom offentlig sektor
Konsulten ska ha en masterexamen i ”Människa datorinteraktion”
Konsulten ska ha erfarenhet av att ta fram taxonomier eller informationsmodeller
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Ha erfarenhet av att utvärdera sökgränssnitt och göra användartester och intervjuer
Erfarenhet av SiteVision

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Strukturerad och arbetar både mål- och resultatorienterat
God analytisk förmåga, och kan angripa frågor utifrån ett brett perspektiv
Lätt för att samarbeta och kan förankra idéer hos både teammedlemmar, chefer och andra kollegor
God förmåga att visualisera och förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt

Övrig information

Priset för denna arbetsinsats kan inte överskrida SEK 100.000. Skulle dock behov uppstå kan ytterligare arbete bestämmas och faktureras för, men det ska i så fall föregås av en skriftlig överenskommelse mellan partnerna.

Omfattning: 30-35%.

Option på förlängning längst t.o.m. 2021-04-30.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag