Sökspecialistteam till Pensionsmyndigheten

By 12 september, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-10-03
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm eller på distans inom Europa och med svenska arbetstider
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 4553835
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Sökspecialistteam till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker en leverantör för analys, kravställning, informationsarkitektur och specifikation av konfigurering, samt genomförande, i form av en PoC (Proof of Concept) för lösning av Pensionsmyndighetens sök- och hittbarhet på i första hand myndighetens intranät Orangeriet. 

Pensionsmyndigheten har idag ett flertal olika källsystem baserade på olika tekniker. För användarna är det ibland svårt att veta i vilket system man ska söka efter vilken information. Det är också tidsödande att behöva samla information från flera olika källor för att kunna lösa en uppgift. Det finns ett behov av att kunna ge användaranpassade kombinationer av data från olika källor. 
 Avsaknad av en gemensam informationsmodell och begreppsmodell försvårar förståelsen för vad viss information betyder och hur information förhåller sig till annan information i organisationen. Informationskonsumenter måste skapa en integration mot varje källsystem vilket innebär att varje källsystem kan behöva multipla integrationer och att konsumentsystemen kan behöva hantera en uppsjö olika integrationsmönster.

För att Pensionsmyndigheten ska nå riktig effekt av förbättrad hittbarhet med hjälp av en informationsplattform på Enterprise sök-teknik krävs ett helhetsgrepp ur flera dimensioner. Med den föreslagna metodiken så skapas möjligheter att börja i en begränsad omfattning med en PoC.

Mycket av analysarbetet som genomförs inom ramen för PoC kan återanvändas i fortsatt vidareutveckling. Den del som återanvänds efter en PoC brukar kallas MVP. Införandetiden för en PoC/MVP är från 4-6 månader för ett projekt baserat på informationskällor och användarbehovet kring Orangeriet. En plattform ska byggas för att kunna skala med fler källor och användarfall över tid.
 
 Till detta arbete behöver vi ett sökexpertteam med varierande resurser och kompetenser, främst på nivå 3, 4 och 5. De olika kompetenserna kan vara fördelade på olika resurser och förändras över tid utifrån behov.
Exempel på uppgifter:
 • Projektleda införandet tillsammans med Pensionsmyndigheten
 • Tillsammans med Pensionsmyndighetens intranätansvarig och projektdeltagare samla in och kartlägga behov. I form av:
  • Analysera sökbeteenden
  • Hålla workshops och intervjuer
  • Skapa informationsmodell och beskriva önskad arkitektur
  • Ta fram förslag på lösningar och skisser på slutgiltigt förslag
  •  Implementera beslutade lösningar
  • Förbereda och lämna över lösningen till förvaltningsorganisation för förvaltning och vidareutveckling.
Exempel på roller som kan behövas i teamet:
·         Roll 1 – Projektledare (Teamledare)
·         Roll 2 – Informationsarkitekt Sökspecialist
·         Roll 3 – Sökexpert (Findability), strategi och innehållsfrågor
·         Roll 4 – Backend-utvecklare informationsplattform
·         Roll 5 – Tekniskt ansvarig utvecklare backend (Techlead)
·         Roll 6 – Vid behov UX och frontend-utvecklare för att kravställa användbarhet och gränssnitt tillsammans med Pensionsmyndighetens befintliga resurser.

Pensionsmyndigheten jobbar ständigt med att förbättra sitt intranät, och hittbarheten och sökupplevelsen är en central funktion som påverkar hela intranätupplevelsen.

Projektet avser att löpa i cirka 6 månader. Omfattningen av respektive delsteg i leveransen beskrivs nedan.

Fas | Externt (tim)
Uppstart och Planering | 80
Analys och Arkitektur | 200
Implementation | 620
Test och Produktionssättning | 120
Överlämning och Avslut | 40
Projektledning  | 140
Summering | 1240
Skallkrav

Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med kunder inom offentlig sektor
Teamet ska ha erfarenhet av liknande uppdrag med Elastic som sökmotor och Findwise i3 som informationsplattform
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Ha erfarenhet av att utvärdera sökgränssnitt och göra användartester och intervjuer.
Erfarenhet av Sitevision är bra om det finns i teamet.

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Strukturerad och arbetar både mål- och resultatorienterat
God analytisk förmåga, och kan angripa frågor utifrån ett brett perspektiv.
Lätt för att samarbeta och kan förankra idéer hos både teammedlemmar, chefer och andra kollegor.
God förmåga att visualisera och förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 mars 2023.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

 1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
 2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
 3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
 4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
 5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag