Specialist – Camunda Community Edition och Enterprise Edition Camunda till Pensionsmyndigheten

By 11 juni, 2020 oktober 23rd, 2020 Data/IT
Roll Applikationskonsult
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-08-18
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-06-15 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1990239
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Specialist – Camunda Community Edition och Enterprise Edition Camunda till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten står inför en rad av förändringar och en stor del av dessa är en direkt konsekvens av departementspromemoriorna ”Översyn av grundskyddet för pensionärer” (Ds 2018:8) och ”Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem” (Ds 2019:2).

Under hösten 2018 har ett antal analyser gjorts som sammantaget pekar på att de förmånssystem som Pensionsmyndighetens verksamhet vilar på kommer att behöva förändras för att vara ändamålsenliga i förhållande till kommande förändringar med avseende på lagar och regelverk. Dagens IT-system möter inte framtida krav och PM behöver från och med år 2021 en alternativ lösning. Efter analys har slutsatsen varit att man bör gå vidare med att etablera nya förmånssystem för att möta upp den nya kravbilden.

Syftet med programmet är:
* På kort och medellång sikt klara av att möta de nya kraven från pensionsöverenskommelsen, grundskyddsutredningen mm
* På kort sikt lösa problemet med att de nuvarande systemen för ålderspensionen inte går att förändra inför kommande lagförslag
* På medellång till lång sikt skapa en effektivare verksamhet både vad gäller kostnader och tid
* På kort och lång sikt sänka komplexiteten i systemen för att göra dessa förändrings och förvaltningsbara över tiden.

De nya lösningarna kommer att baseras på mikrotjänstarkitekturen där design, implementering och optimering av affärsprocesser kommer att vara en av framgångsfaktorerna.

Skallkrav

Den konsult som vi önskar engagera för detta uppdrag ska ha mångårig erfarenhet av att designa, implementera och optimera processorienterad-applikationer med hjälp av Camunda. Det är viktigt att konsulten är kommunikativ, har lätt att samarbeta, kan hantera och motivera människor i förändringssituationer. Vi vill även att konsulten är mål- och lösningsinriktad. Vi tror att det är fördel om konsulten har kompetens inom försäkringsbranschen
Skall ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av BPM & Process automation, Best Practices
Dokumenterade erfarenheter av orkestrering av mikrotjänster med hjälp av Camunda i molnmiljö som Kubernetes/OKD
Dokumenterad erfarenhet av etablering av Camunda i organisationer med kompetensgrupper som verksamhetsexperter, devops (utvecklig, test och drift)
Djup kunskap om användning av BPMN 2.0, DMN 1.1 inom verksamheter
Stor och bred erfarenhet av arkitekturarbete på både övergripande och detaljerad nivå
Mycket god samarbetsförmåga
Expertis om Camunda processmotor (Arkitektur, API:er, Programmeringsmodeller, Felhantering, Drift scenarios, versionshantering av processer, osv)
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Skall ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av design, utveckling och optimering av processorienterad-applikationer baserad på mikrotjänstarkitektur
Mycket god kunskap om utveckling av Java / JEE-applikationer, Spring Boot, Docker
Erfarenhet av integration av tjänster (REST, JSON, SOAP, XML, …)
Skall ha lång erfarenhet av att kommunicera inom samtliga nivåer i en organisation
Expertis om arkitekturen och kvalitetssäkring av processorienterad-applikationer

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Kommunikativ och pedagogisk
Kan motivera och få med sig människor
Förmåga att självständigt driva och genomföra eget arbete
Ha lätt för att samarbeta och bygga relation på alla plan i en organisation

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2021

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson, mobilnummer 070-644 38 88.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag