Status: intervjuer pågår. RFI för Webbutveckling av webbplats till Pensionsmyndigheten (Teamleverans) – uppdaterad förfrågan.

By 18 oktober, 2019 november 21st, 2019 Data/IT
Roll Utvecklare Webb
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-11-04
 Slutdatum 2019-11-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-10-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1597809
Övergripande uppdragsbeskrivning

Uppdaterad förfrågan.
Vi söker nu ett webbutvecklingsteam till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten behöver hjälp att uppgradera webbplatsen http://esamverka.se så att den uppfyller kraven enligt webbtillgänglighetsdirektivet, den behöver också moderniseras.

Sammanfattningsvis vill de se över startsidan, ta fram nya mallar och se över hur de lever upp till krav på tillgänglighet.
En grov bedömning är att det rör sig om cirka 2 veckors arbete för en utvecklare med SiteVision-kompetens, men dessförinnan behövs en webbdesigner och en UX-designer (gärna även de med Site-vision-kunskap) som kan ta fram skisser och ta fram kravspecifikation för utvecklarens arbete.
Arbetet ska inkludera förarbete och genomförande.

Teamet:
• SiteVision-utvecklare
• Webbdesigner (gärna med SiteVision-kompetens)
• UX-designer (gärna med SiteVision-kompetens)

Observera att detta är en RFI där datum kan komma att förändras, enligt överenskommelse. Omfattning kan vara deltid upp till 100%. Vi önskar ett offertförslag med förlag på upplägg samt målpris och ser gärna att teamet kommer från ett och samma konsultbolag med vana att arbeta tillsammans.
Skallkrav

Utvecklare med minst 3 års erfarenhet av SiteVision.
UX-designer med minst 3 års erfarenhet.
Webbdesigner med minst 3 års erfarenhet.
Konsulterna ska ha erfarenhet av arbete kopplat till Webbtillgänglighetsdirektivet.

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Flexibel
Kommunikativ
Självständig
God social förmåga

Övrig information

Vi önskar få in målpris på uppdraget som ska inkludera hela leveransen.
Distansarbete kan vara aktuellt för detta uppdrag.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson mobilnummer 070-644 38 88.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag