Skip to main content

Storagespecialist S3 lagring med vana av teknisk dokumentation till Pensionsmyndigheten – Söker fler kandidater!

By 20 februari, 2023mars 21st, 2023Data/IT
Roll Specialist
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-03-27
 Slutdatum 2023-06-30
 Omfattning 20%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referensnummer #9000
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Storagespecialist S3-lagring med vana av teknisk dokumentation till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Du kommer som konsult vidareutveckla Pensionsmyndighetens lagringssystem med policys och struktur i syfte att använda för sekundärlagring.

Omfattning: omkring 20% över månaden och ca 120 timmar totalt.

Skallkrav

Konsulten ska gärna ha implementerat Dell ECS system för lagring och därtill förekommande backupmjukvaror. Systemet ska vara avsett för sekundärlagring av data, med tillhörande policys samt struktur för bucket och tokenhantering. Konsulten ska ha erfarenhet av S3-lagring
Möjlighet att resa inom Sverige
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Vana vid arbete i hybrid miljö
Vana vid teknisk dokumentation av sitt arbete (myndigheten använder Atlassian Jira/Confluence)

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Självgående och initiativtagande
Vana vid arbete i hybrid miljö

Övrig information

Start så snart som möjlighet, enligt överenskommelse.
Söker 1-2 personer för uppdraget. Omfattningen kan komma att bli större.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag