Strategisk programledare för Digital Arbetsplats till Norrköpings kommun

By 14 juni, 2019 augusti 25th, 2019 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-08-12
 Slutdatum 2020-06-30
 Omfattning 50%
 Ort Norrköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-06-18 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 1469460
Övergripande uppdragsbeskrivning

BAKGRUND: Norrköpings kommun har ett stort fokus på digital transformation och har för att driva detta skapat en kraftfull central Digitaliseringsavdelning med uppdraget att stödja, stimulera, samordna och styra den digitala utvecklingen. Digitaliseringsavdelningen har sedan i år även ett större engagemang i tidiga faser för att sedan lämna över till driftsansvaret till respektive verksamheter och stödfunktioner. Varje kontor/verksamhet inom Kommunen har ett eget digitaliseringsprogram där mål och handlingsplaner för verksamhetens digitalisering finns beskrivna och angivna. Inom varje program finns ett stort antal aktiviteter av skiftande karaktär och omfattning. Detta avrop avser strategisk kompetensförstärkning till det pågående programmet Digital Arbetsplats, som syftar till att skapa en digital arbetsmiljö för kommunens medarbetare där användarupplevelsen ska stå i fokus, och där rätt verktyg ska skapa förutsättningar för att höja kommunens digitala förmåga. Programmet ska omfatta ett antal initiativ som sammantaget leder mot att kommunens medarbetare kan dra nytta av digitaliseringens fulla potential i sitt dagliga arbete.

ROLLEN: Programledaren kommer att fungera som inspirationskälla och sätta den strategiska inriktningen för initiativen inom programmen, allt med målet att maximera den digitala upplevelsen för alla kommunens medarbetare där arbetsglädje och effektivitet är två viktiga delar i kommunens ambition om den goda digitala arbetsplatsen. Utöver den inspirerande delen av rollen kommer också programledaren att ansvara för att initiera, stödja och följa upp de initiativen som ingår i programmet, förankra planerade och pågående initiativ med berörda verksamheter, samt identifiera alla åtgärder som krävs för att kommunen ska göra en tydlig förflyttning i sin digitala förmåga och nå uppsatta strategier. Rollen förväntas därmed ta ett tydligt ledarskap kring den digitala förändringen, och hantering av frågeställningar som rör verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

OMFATTNING: Arbetets omfattning kan variera under uppdragstiden, men uppskattas till ca 50% sett i snitt över en årsarbetstid. Alla aktiviteter som kommer ingå i uppdraget kan inte specificeras på förhand utan kommer att avgöras av det specifika digitaliseringsprogrammets handlingsplan.

Skallkrav

Stor erfarenhet av visionsarbete och strategiska frågeställningar som rör hur man skapar digitala arbetsplatser i framkant
Djup kunskap om digitala trender och möjligheter inom området
Erfarenhet av digitaliseringsfrågor på såväl strategisk som taktisk nivå, med god erfarenhet av att förankra och driva förändring
Kommunal kompetens och erfarenhet av kommunövergripande verksamhetsfokuserad digitalisering
God verksamhetsmässig förståelse
God teknisk förståelse

Börkrav

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten (max 255 tecken) hur konsulten uppfyller de olika kraven
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument (bredvid offertfliken)
Önskar ni sekretessbelägga delar av offerten? (Se text under ”Övrig information)

Personliga egenskaper

Lösningsfokuserad
Utvecklingsfokuserad

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Då KeyMan samarbetar med en offentlig myndighet för detta behov finns det risk för att er offert kan bli en offentlig handling. Om ni vill sekretessbelägga något i er offert bör ni i en bilaga ange vad som ska sekretessbeläggas, varför ni anser att detta är en affärshemlighet och vilka konsekvenserna blir om dessa uppgifter kommer till konkurrenters kännedom. Det finns ingen garanti att sådan uppgift som önskas sekretessbelagd förblir sekretessbelagd. Ladda upp ev. bilaga under fliken “Dokument” (bredvid Offert-fliken).

Uppdraget planeras att starta 2019-08-12 och avslutas 2020-06-30. Det finns en option på förlängning på 6 månader, dock längst till och med 2020-12-31.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag