Skip to main content

Strategisk rådgivning nästa generation förmånssystem till Pensionsmyndigheten

By 6 mars, 2023mars 21st, 2023Data/IT
Roll Rådgivare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-05-01
 Slutdatum 2024-04-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-07 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referensnummer #9079
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Strategisk rådgivning nästa generation förmånssystem till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Syftet med uppdraget är att delta i programledningen för arbetet med Pensionsmyndighetens nästa generation av förmånssystem och bistå programmet med IT-strategisk rådgivning.

Uppdraget omfattar såväl IT-strategisk rådgivning som koordinering av programmets arbete.

Uppdraget omfattar ett nära samarbete med såväl strategiska initiativ inom myndigheten såväl som ledande befattningshavare inom myndighetens olika avdelningar.

Skallkrav

Konsulten ska ha minst tio (10) års erfarenhet av att leda det dagliga arbetet i ett arkitektur team med arkitekter inom både verksamhet, information, applikationer, plattformar och digitala kanaler.
Konsulten ska ha minst sju (7) års erfarenhet att ta fram och implementera IT-strategier med nära koppling till affärsutveckling för en organisation om minst 400 anställda.
Konsulten ska ha arbetat med ledningsgrupper och tillsammans med dessa tagit fram målbilder och fokusområden med tillhörande aktiviteter. Dessutom ska resursen ha arbetat med dessa ledningsgrupper kring strategiska frågeställningar gällande företagets eller myndighetens utveckling. Resursen ska ha genomfört detta hos minst två (2) olika organisationer inom såväl privat som offentlig sektor.
Konsulten ska ha erfarenhet av att etablera arkitekturorganisationer med nära koppling till affärsutveckling. Resursen ska ha genomfört minst två (2) sådana etableringar under de senaste tio (10) åren.
Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta inom statliga myndigheter eller liknande offentliga verksamheter.
Konsulten ska ha minst tre års erfarenhet av att arbeta med samverkan kring arkitekturfrågor mellan flera myndigheter.
Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta med metodbaserad affärsutveckling samt införande av nya affärsmodeller och kunderbjudanden där arkitekturen spelar en avgörande roll.
Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta med framtagande och etablering av kvalitetssystem kring arktiektur med koppling till portföljstyrning för att säkra en helhetssyn på investeringar.
Konsulten ska ha minst åtta (8) års erfarenhet av liknande arbete inom bank, finans eller försäkring.

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Van att leda människor.
Drivande.
Förändringsbenägen.
Helhetssyn.
Målinriktad.

Övrig information

Option på förlängning dock längst t.o.m. 30 april 2025. 

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. 
Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag