Strategiskt rådgivare för implementation av digital arbetsplats – Teamleverans – Offert skickad till kund

By 29 augusti, 2019 oktober 18th, 2019 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-11-01
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning %
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-09-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1521610
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu ett team för att implementera en digital arbetsplats till vår kund.

Vi söker efter en konsult som tillsammans med sitt team kan ta fram en strategi för att implementera en digital arbetsplats.

Uppdragsbeskrivning:

Utarbeta en strategi för en digital arbetsplats
Fokus ligger på att samutveckla lokaler, den fysiska och den digitala arbetsplatsen så att Organisationen uppfattas som modern och som en attraktiv arbetsgivare. Det saknas idag vision och strategi
för utveckling av den digitala arbetsplatsen. Frågor som behöver besvaras är t.ex:

– Vad är den digitala arbetsplatsen?
– Vad omfattar den?
– Hur skapar vi helhetssyn med användaren i fokus?
– Hur samordnar man utvecklingen av den digitala arbetsplatsen?
– Hur påverkar man den digitala arbetsplatsens utveckling?
– Vem ska styra hur den digitala arbetsplatsen utvecklas?

I ett första steg omfattar detta arbete inte interna verksamhetssystem eller utvecklingen av externa tjänster gentemot kund.

Stöd för att förverkliga den digitala arbetsplatsen
Organisationen behöver stärka kompetensen inom utvecklingen av den digitala arbetsplatsen med fokus på användarupplevelse och –nytta samt samspelet mellan teknik och människa. Uppdraget består därför även av att utföra/vara rådgivande i aktiviteter som t.ex. behovsinhämtning, utforma lösningsförslag utifrån kunskap om omvärld och marknad för innovativ teknik, kravställning mot Organisationens it-avdelning eller externa leverantörer, genomförande av PoC och piloter samt ledning av tester. Stöd ska också kunna ges avseende frågor inom arkitektur och teknisk integration samt vid kommunikations- och lanseringsaktiviteter.

Förväntat resultat
En vision och en tydlig målbild som är förankrad och kommunicerad i hela organisationen. För att uppnå detta måste det skapas en bra process för behovsinsamling. Arbetet med ”businesscase” måste förstärkas för samutveckling över organisationsgränser. Stöd behövs för omvärldsbevakning i syfte att inspireras och att hitta ”best practice”. Att jobba med user experience och user adoption är viktigt för Organisationens framgång.

Utvecklingen av den digitala arbetsmiljön är en väsentlig aktivitet för att skapa moderna arbetsplatser.
Utvecklingen ska stödja den förändringsresa som verksamheten behöver genomgå bl.a. vid den planerade flytten till nya lokaler. Leveransgodkännande kommer ges av beställaren vid löpande avstämningsmöten.

Konsultteamet inklusive huvudkonsulten ska uppfylla nedan skallkrav.
Konsultteamet bör tillsammans uppfylla nedan börkrav.
CV för samtliga i teamet ska bifogas och det ska tydligt framgå hur respektive konsult uppfyller kraven.

Skallkrav

Konsultteamet: ska ha erfarenhet av arbete inom lösningsstrategi, arkitektur och teknisk integration mellan olika
kommunikations- och samarbetslösningar, såsom telefoni, nätverk, videokonferens, epost,
klienter.
Konsultteamet: ska ha erfarenhet av tjänstefiering av kommunikations-, samarbets- och mobila lösningar och relaterade processer samt förändringsarbete för IT-leverans och organisationsstruktur.
Konsultteamet: ska ha erfarenhet av projekt inom digital arbetsplats och därtill hörande utvecklingsstrategier för stora verksamheter (fler än 5.000 st anställda).
Huvudkonsulten: ska ha minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet från de fem (5) senaste åren av att leda
strategiarbete, förstudier, behovsanalyser, kravfångst samt investerings- och kostnadsanalyser för
kommunikations-, samarbets- och mobila lösningar inom aktuellt område.
Huvudkonsulten: ska ha minst ett (1) års erfarenhet från de tre (3) senaste åren av att leda förändringsarbete inom
kommunikations-, samarbets- och mobila lösningar i samverkan mellan IT och övrig verksamhet.

Börkrav

Konsultteamet: någon eller samtliga bör ha erfarenhet av att stödja, leda och inspirera organisationer i dess digitala utveckling.
Konsultteamet: någon eller samtliga bör ha erfarenhet av att leda projekt inom kommunikations-, samarbets- och mobila lösningar mellan olika organisatoriska enheter
Konsultteamet: någon eller samtliga bör ha erfarenhet av arbete med säkerhetslösningar för kommunikations-,samarbets- och mobila lösningar.
Konsultteamet: någon eller samtliga bör ha erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning (utbildningar och förändringsarbete) för stora organisationer och myndigheter (minst 10 000 stycken anställda).

Övriga krav

Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulterna kommer att genomföras
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback

Personliga egenskaper

Självgående
Teamplayer
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga

Övrig information

Leverantören ska kunna leverera upp till 2000 timmar per år under avtalstiden.
Uppdragsgivaren äger rätt, men ej skyldigheten, att utöka omfattningen med 500 + 500 timmar.

Option på förlängning 12 månader.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag