Streamserve/ Opentext konsult till Pensionsmyndigheten

Publicerad den 1 juli, 2019

Roll Utvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-07-08
 Slutdatum 2020-07-07
 Omfattning %
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-07-02 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1488053
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Streamserve/ Opentext konsult till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Syftet med uppdraget är att med utvecklare i StreamServe komplettera befintlig personal på Ärendehantering med kompetens inom StreamServe, specifikt StoryTeller.

Behovet är timbaserat och uppskattas till ca 150 timmar per år.

Skallkrav

Utvecklare med minst 5 års erfarenhet av utveckling i StreamServe StoryTeller
Utvecklare tillgängliga vid behov, timbaserat
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Övrig information

Behovet är timbaserat och uppskattas till ca 150 timmar per år.

Option på förlängning längst t.o.m. 07 juli 2021 med 150 timmar per år.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag

Streamserve/ Opentext konsult till Pensionsmyndigheten - KeyMan

Streamserve/ Opentext konsult till Pensionsmyndigheten

By 1 juli, 2019 augusti 25th, 2019 Data/IT
Roll Utvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-07-08
 Slutdatum 2020-07-07
 Omfattning %
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-07-02 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1488053
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Streamserve/ Opentext konsult till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Syftet med uppdraget är att med utvecklare i StreamServe komplettera befintlig personal på Ärendehantering med kompetens inom StreamServe, specifikt StoryTeller.

Behovet är timbaserat och uppskattas till ca 150 timmar per år.

Skallkrav

Utvecklare med minst 5 års erfarenhet av utveckling i StreamServe StoryTeller
Utvecklare tillgängliga vid behov, timbaserat
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Övrig information

Behovet är timbaserat och uppskattas till ca 150 timmar per år.

Option på förlängning längst t.o.m. 07 juli 2021 med 150 timmar per år.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag