Support och Underhåll av CA Service Catalog till region Västmanland

By 9 mars, 2021 april 15th, 2021 Data/IT
Roll Systemförvaltare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-04-01
 Slutdatum 2022-03-31
 Omfattning %
 Ort Västerås/distans
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-03-15 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2443944
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en leverantör som kan leverera en supportfunktion för support och underhåll med expertkompetens inom CA-plattformen till Region Västmanland.

Uppdraget omfattar:
Regionens söker en leverantör som kan leverera en supportfunktion för support och underhåll med expertkompetens inom CA-plattformen
Beskrivning CA Service Catalog:
• Beställningsportal för datorer, skrivare, telefoni m.m. för regionens ca 8000 anställda samt cirka 500 privata vårdgivare.
• Debiterings/faktureringssystem (månatligen)
o Ca 7 200 engångsartiklar under 2020
o Ca 17 000st månadshyror per februari 2021
• Systemet har idag 8st servrar som driftas internt av Regionen.
• Integration gentemot IT-avdelningens ärendehanteringssystem/CMDB (System Center – Service Manager)

Leverantörens arbetet kommer i första hand bedrivas remote men det kan förekomma att arbete behöver ske på plats.

Incidenter rapporteras via e-post alternativt ärendehanteringssystem. Incidenter som rapporteras måste innehålla incidentens kategori enligt nedanstående beskrivning.

Kritisk
Incidenter som har denna nivå påverkar kundens normala affärsprocesser. Leverantören kommer att starta arbetet inom fyra (4) timmar (kontorstid) för att hitta orsaken till incidenten.
Medium
Incidenter som har denna nivå påverkar inte kundens normala affärsprocesser. Leverantören kommer att starta arbetet inom tre (3) arbetsdagar (kontorstid) för att hitta orsaken till incidenten.
Låg
Incidenter som har denna nivå påverkar inte kundens normala affärsprocesser och anses vara en litet fel. Leverantören kommer att starta arbetet efter överenskommelse med kunden

Enligt tidigare historik har regionen haft i snitt 2-4 incidenter per månad.

Skallkrav

Avropande konsulter/leverantör ska ha minst 3års erfarenhet av att fungera som expertstöd avseende CA Service Catalog.
Kategorisering och incidenthantering enlig uppdragsbeskrivning ovan skall uppfyllas
Leverantör skall lämna ett fast månadspris baserat på information och förutsättningar i denna förfrågan
Leverantör skall lämna ett löpande timpris
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-03-31

Nivå 4 Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med
mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt
område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag