Sussa samverkan – 2 st Arbetsströmsspecialister Test till Region Sörmland

By 1 september, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll Testare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-09-19
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Valfritt
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-08 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Maja Sundberg (cv@keyman.se | 070-555 72 21)
 Referens nr 4475365
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker konsulter i rollen som Sussa Arbetsströmsspecialist Test till Sussa samverkan/Region Sörmland.

Uppdraget omfattar: 
Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland. 

Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.  
Sussa samverkan agerar som en (1) Kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet. 
Inom ramen för Sussa samverkan drivs projektet Etablera FVIS och däri tillhörande delprojekt Förbereda & koordinera regionalt införande (FöKRI). I delprojektet agerar Sussa samverkan tillsammans med regionala införandeprogram.
Delprojektet FöKRIs övergripande syfte är att koordinera, söka synergier och effektivitet i arbetet med regionernas förberedelser för införande av Cosmic. Inom delprojektet så fördelas arbetet i arbetsströmmar (arbetsgrupp/team ansvarigt för aktiviteter) som leds av arbetsströmsledare och med deltagande från regionala representanter. Inom arbetsström Test är uppdraget att säkerställa förutsättningar för framgångsrikt regionalt testarbete inför regionalt införande av Cosmic.  
Till delprojektet och dess arbetsström Test söker vi nu Arbetsströmsspecialist. I den kommande fasen skall arbetsströmmen definiera och utarbeta gemensamma testfall inför det regionala testarbetet och verksamhetens validering och rollen innebär att operativt utarbeta dessa testfall, i samverkan med arbetsströmsledning och regionala testspecialister/-ledare.
Framtagandet av gemensamma testfall kommer att utgå från framtaget material från tidigare projektleveranser samt i samverkan med resurser/kompetens som deltagit/deltar i arbetet inom andra delar av projektet (ex arbetssätt & gemensam konfiguration, teknisk etablering). 

Arbetet följer på en fas av definition av en teststrategi för de regionala införandeprogrammen och underlag för regional testplanering.
En viktig del av arbetet är samverkan, kommunikation och framdrift i en stor och komplex organisation med många involverade parter från Sussa samverkan, från regionerna liksom från leverantör och andra gränsytor.

Arbetet drivs till stor del via digitala arbetsmöten varpå förmåga att leda och driva arbete i sådant format är viktigt. 

Skallkrav

Erfarenhet och roll som testledare eller testare
Erfarenhet av testverktyg som ReqTest eller motsvarande
Erfarenheter av testarbete avseende processer och verksamhetskritiska flöden inom informationssystem
Erfarenhet av integrationstester
Erfarenhet av riskbaserad testning
Erfarenhet och förmåga att arbeta i team och samverka för utformande av lösning
Vara analytisk, systematisk och ansvarstagande
Ha förmåga att arbeta mot uppsatta mål med tydligt leveransfokus
Förmåga att vara tydlig och välformulerad i sin kommunikation

Börkrav

Erfarenheter av testarbete avseende processer och verksamhetskritiska flöden i vårdinformationssystem
Kännedom om hälso- och sjukvårdens organisation och förståelse för den regionala verksamheten
Erfarenhet av ISTQB eller certifiering enligt angiven standard
Erfarenhet av framtagande av testfall och testdata för vårdinformationssystem, t.ex. Cosmic

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Analytisk
Strukturerad
Drivande
Engagerad
Leveranssäker

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-04-30

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg, mobilnummer 070-555 72 21.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag