System/Integrationsarkitekt

By 4 maj, 2021 maj 9th, 2021 Data/IT
Roll Integrationskonsult
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-05-17
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Södertälje
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-07 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2562857
Övergripande uppdragsbeskrivning

Till vår kund söker vi nu en duktig arkitekt med förmåga att röra sig över flera roller enligt nedan samt med teknisk kompetens och erfarenhet runt integrationer (både ny API-baserad och gammal skript-baserad teknik) samt inom Azure och gärna iPaaS.

Uppdrag
Vara huvudresurs i designen av integrationer för underprojekten VGS-integrationer och Message Broker. Underprojekten kommer lösa att ett antal befintliga integrationer mellan dagens DMS (affärssystem för bilbranschen) och framför allt GA (generalagentssystem) men även andra 3:e parts system byggs om till att det nya DMS som ska implementeras på den Svenska marknaden. Integrationerna som finns i dag bygger på gammal teknik och de flesta av de system som finns hos GA är även de gamla (90-00-tal). Många integrationer är schemalagda databasscript nattetid, andra är manuella textfilsöverföringar.

Målet med underprojektet är att dessa integrationer som moderniseras i samarbete med generalagentens utvecklingsprojekt och med modern teknik integreras med det nya DMS:ets befintliga integrationer.

Vi ser i dagsläget tre varianter på lösningar men det kan finnas fler sätt:
• GA har inte möjlighet att uppdatera sitt gränssnitt, vi bygger en adapter mellan GA:s befintliga äldre integration och Nya DMS:ets moderna lösning
• GA uppgraderar sitt system till att kunna kommunicera direkt med nya DMS:ets system
• GA uppgraderar men för att tillföra Svensk unik funktionalitet som inte finns i det nya DMS:et behöver vi i alla fall utveckla en modul mellan GA-systemet och DMS:et

Totalt är det ca 40 integrationer som ska hanteras

Huvuduppgiften är att planera och genomföra arbetet att på något av ovanstående sätt lösa behoven av integrationer mellan GA-system och nya DMS:et.

Att planera arbetet innebär att strukturera upp varje integration i logiska delmoment som behöver fokus för just denna integration. Arbetet inleds med en Rough Design-övning som ritar upp de stora penseldragen. Efter det behövs analyser av vilka delmoment som är viktiga för just denna integration. Delmoment kan vara analys av vilken dataflödesprocesser, datasäkerhet, åtkomst/behörigheter till externa system, prestandabedömningar och slutligen val av implementationsmodell och specificeringar till utvecklingsuppdrag. Denna del av uppdraget har tät kommunikation både internt med huvudprojektet samt med produktansvariga och externt med leverantören av affärssystemet samt med 3:e-partsleverantörerna och då framför allt generalagenten.

Att genomföra arbetet betyder att själv efter planeringen kunna ingå i arbetet att designa och strukturera lösningarna och dela upp dem i utvecklingsblock med tydliga gränssnitt och uppdrag. I detta arbete har rollen en tät dialog med chefsarkitekt samt med utvecklingsavdelningen samt med liknande roller hos GA. Konsulten kommer även arbeta en del med att utreda krav.

Det kan även tänkas att visst inslag av att jobba med implementering av lösningen kan förekomma. Kunden är ett relativt litet företag och ibland saknas resurser att hantera uppkomna behov. Denna del är endast vid behov.

Skallkrav

Konsulten ska ha erfarenhet av liknande uppdrag
Gedigen erfarenhet av integrationer
Erfarenhet av moderna API-baserade integrationer
Erfarenhet av äldre schemalagda batch-överföringar
Behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift
Erfarenhet av att designa lösningsförslag/arkitekturer
Erfarenhet av att bryta ner en lösning till konkreta utvecklingsdirektiv till juniora utvecklare

Börkrav

Gärna utvecklarbakgrund med erfarenhet av .NET

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Strukturerad med förmåga att dela upp stora komplexa problem i deluppgifter
Drivande med förmåga att klargöra olika parters ansvar och leverabler
Vara duktig på att kommunicera och samarbeta med externa parter.
Strukturerat driva tekniska frågor framåt från idéer till lösningar och beslut
Bra på att entusiasmera teammedlemmar
Affärsorienterad

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Startdatum är flexibelt

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag