Systemförvaltare – kollektivtrafiken Till Region Västmanland

By 21 september, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll Systemförvaltare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-10-10
 Slutdatum 2023-02-09
 Omfattning 100%
 Ort Västerås
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Maja Sundberg (cv@keyman.se | 070-555 72 21)
 Referens nr 4633374
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Systemförvaltare – kollektivtrafiken Till Region Västmanland

Kollektivtrafikförvaltningen är en av Region Västmanlands förvaltningar. Förvaltningens verksamhet bedrivs inom allmän kollektivtrafik och serviceresor och har i uppdrag att identifiera och möta medborgarnas behov av kollektivtrafik inom de ekonomiska ramar som förvaltningen har att hålla sig till. Den allmänna kollektivtrafiken innefattar regionala tåg- och busslinjer, inomkommunal trafik, stadstrafik och skolskjuts. Serviceresor omfattar sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, särskild skolskjuts samt anropsstyrd- och kompletteringstrafik. Vår vision är att skapa ett effektivt kollektivtrafiksystem som är konkurrenskraftig och bidrar till landsbygdens, kommunernas och regionens utveckling. Verksamheten är inriktad på att bedriva och utveckla den allmänna kollektivtrafiken och serviceresor inom Västmanlands län. VL är vårt varumärke som vi använder för den allmänna kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikförvaltningen har idag ett 50-tal IT-system. Systemförvaltningen av dessa hanteras främst av förvaltningsledare och systemförvaltare inom Kollektivtrafikförvaltningen. Ett flertal utvecklingsprojekt pågår för att förbättra funktionalitet i systemen. Behov finns att stärka upp systemförvaltningsorganisationen med en Systemförvaltare.

Uppdraget som systemförvaltare
• Arbete med IT-nära förvaltning av IT-system
 • Support, fel och ändringshantering av IT-system
 • Medverkan i uppdrag/projekt tillsammans med verksamheten
 • Kravhantering och test av IT-system
 • Löpande underhåll, systemkonfiguration och problemanalyser
 • Användarstöd för verksamheten.

Skallkrav

Skall ha dokumenterad erfarenhet av arbete som Systemförvaltare

Skall ha dokumenterad erfarenhet av arbete med krav och testhantering
Skall inneha körkort (B) då det kan bli aktuellt med resor inom länet vid exempelvis felsökning av hårdvara. (Regionen tillhandahåller bil.)
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Meriterande med kunskap om Pm3 som systemförvaltningsmodell
Meriterande med kunskap om ITIL som arbetssätt
Meriterande med Kunskap om support och serviceinriktat bemötande

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-04-30  Överenskommes mellan parterna senast 4 veckor innan gällande löptid utgår

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg, mobilnummer 070-555 72 21.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag