Skip to main content

Systemspecialist till Pensionsmyndigheten

By 1 mars, 2023mars 21st, 2023Data/IT
Roll Systemspecialist
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-05-01
 Slutdatum 2024-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-02 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referensnummer #9058
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Systemspecialist till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Konsulten skall arbeta som Systemspecialist i ett team som ansvarar för våra CI/CD- och Monitoreringsverktyg. Teamet ansvarar för både utveckling och drift av dessa verktyg/system. 

Skallkrav

Minst 10 års praktisk erfarenhet av systemadministration i en Linuxbaserad (Redhat/CentOS) produktionsmiljö.
Minst 10 års praktisk erfarenhet av IT-infrastruktur såsom nätverk, brandväggar, lastbalanserare, etc.
Minst 10 års praktisk erfarenhet av scriptprogrammering i linuxmiljöer såsom bash, python, ruby, perl, eller liknande.
Minst 5 års praktisk erfarenhet av att arbeta med Puppet i produktionsmiljö.
Minst 5 års praktisk erfarenhet av GIT för versionshantering.
Minst 5 års praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Elastic Stack.
Minst 5 års praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Jenkins.
Minst 5 års praktisk erfarenhet av DevOps och CI/CD.
Minst 3 års praktisk erfarenhet av mjukvaruutveckling med Java.

Börkrav

Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Jira.
Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Bitbucket.
Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Confluence.
Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Prometheus.
Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Artifactory.
Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Xray.
Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Sonarqube.
Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Check_mk/Nagios.
Praktisk erfarenhet av automattestning.

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Driven.
Analytisk.
Noggrann.
Analytisk.
Kommunikativ och samarbetsinriktad.

Övrig information

Option på förlängning  dock längst t.o.m. 30 juni 2025. 

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. 
Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag