Systemutvecklare C# till Finansinspektionen – Offert skickad till kund

By 29 oktober, 2021 november 30th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-11-22
 Slutdatum 2022-11-18
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-11-09 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 3132507
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Systemutvecklare C# till Finansinspektionen.

Uppdraget omfattar:
Finansinspektionen (FI) är mitt inne i en spännande digitaliseringsresa där vi aktivt jobbar med allt från införande av agilt arbetssätt, moderniserar och vidareutvecklar systemstöd för verksamheten, inför ny teknik på vårt kontor och våra arbetsplatser till att vi moderniserar våra lokaler och arbetssätt.

Detta uppdrag fokuserar på att leda arbetet med att modernisera och förbättra några av våra IT-system, samt även att rent operativt genomföra förbättringarna. Rollen är en del av ett agilt team som ansvarar för att förvalta och vidareutveckla ett antal IT-system och därför utförs arbetet tillsammans med resten av teamet och i nära samarbete med arkitektur, verksamhet, drift och andra delar av myndigheten. I uppdraget ingår förutom själva moderniseringen av arkitektur och IT-system även att vara en del av teamet i att förvalta och vidareutveckla IT-systemen i form av funktionalitet, livscykelhantering och hantering av incidenter.

Uppdraget inkluderar kravinsamling, definition av framtida system- och lösningsarkitektur samt att designa, bygga, testa och driftsätta dessa IT-system. Rollen är både ledande och operativ (att leda och delta i systemutvecklingsarbetet) och kräver hög grad av samarbete både inom IT som tillsammans med verksamheten.

Skallkrav

Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling C#
Minst 5 års erfarenhet av mjukvaruarkitektur
Minst 3 års erfarenhet av SQL
Konsulten har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift

Börkrav

Erfarenhet av MS Dynamics
Erfarenhet av SDK för MS Dynamics CRM
Erfarenhet av GraphQL
Erfarenhet av modernisering av it-system
Erfarenhet av Azure DevOps / Microsoft Team Foundation Server
Erfarenhet av agilt arbetssätt
Erfarenhet från finansiell sektor
Erfarenhet av uppdrag inom offentlig sektor

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv i kommentarsfälten för respektive skall- och börkrav hur konsulten uppfyller kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Ha god samarbetsförmåga
Kunna arbeta självständigt

Övrig information

OBS! Hur konsulten uppfyller de olika Skall- och Börkraven måste finnas redovisat i CV:t. Även Börkraven är mycket viktiga i kundens utvärdering av konsulten och kommer att betygsättas vid eventuell intervju hos kunden.

Placering: i huvudsak Stockholm i FI:s lokaler med viss möjlighet till distansarbete.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor vänligen kontakta Edwin Landgraff 076-765 40 46.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag