Systemutvecklare för vidareutveckling av webbapplikation Till Region Västmanland

By 5 november, 2020 december 4th, 2020 Data/IT
Roll Systemutvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-12-10
 Slutdatum 2021-03-10
 Omfattning %
 Ort Västerås
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-11-13 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2182587
Övergripande uppdragsbeskrivning

Region Västmanland vill öka kunskapen om en egenutvecklad webbapplikation och önskar få en leverantör som kan

a) Sätta sig in i systemkoden och skaffa sig förståelse för systemet.
b) Vidareutveckla systemet enligt Region Västmanlands önskemål.

Leverantören ska tillsammans med Region Västmanland och i nära samarbete med projektledaren på Förvaltningen för digitaliseringsstöd vidareutveckla befintlig webbapplikation. Region Västmanland uppskattar uppdragets omfattning till mellan 300-500 timmar och innehåller integrationer mot interna och externa system.

För att erhålla ett mer precist estimat behöver Region Västmanland genomföra intervjuer med de leverantörer som har kompetensen och tillgängliga resurser för uppdraget inom angiven tidsram. Under intervjun kommer befintligt system förevisas på en översiktlig nivå, och möjlighet att ställa frågor gällande funktion, teknik mm kommer att ges. Leverantören ansvarar i detta sammanhang för projektledning av egna resurser för systemutveckling.

Uppdragets projektplanering görs gemensamt mellan leverantör och beställare men skall kunna påbörjas enligt överenskommelse så snart som möjligt dock senast i december 2020. Preliminärt slutdatum är mars 2021

Uppdraget inbegriper även framtagande av systemdokumentation.

I förlängningen önskar Region Västmanland teckna avtal för support och vidareutveckling av systemet.

Skallkrav

Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Konsulten skall ha erfarenhet av vidareutvecklingsprojekt och förändringsarbete
Konsulten ska ha erfarenhet av SQL Server
Konsulten ska ha erfarenhet av HTML
Konsulten ska ha erfarenhet av SSIS
Konsulten ska ha erfarenhet av C#
Konsulten ska ha erfarenhet av .Net
Konsulten ska ha erfarenhet av CSS
Konsulten ska ha erfarenhet av Visual Studio

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Urvalskriterier:
Pris 40%
Intervju – kompetens och förståelse för uppdraget 60%

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag