Skip to main content

Systemutvecklare i .Net till Örebro (ref 01002)

By 16 mars, 2023mars 21st, 2023Data/IT
Roll Systemutvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-05-01
 Slutdatum 2025-04-30
 Omfattning 100%
 Ort Örebro
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-18 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Robert Glamin (cv@keyman.se | 0730-300 000)
 Referensnummer #9126
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Systemutvecklare i .Net med kompetensnivå 4

Kunden avser med denna upphandling förstärka ett existerande team som ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av deras webbinsamlingsverktyg samt nyutveckling av en ny s.k. objektsplattform för direktinsamling via olika insamlingskanaler, däribland webbinsamling. Teamets arbete utgör en väsentlig del i realiseringen av kundens målbild 2023-2024.

Arbetsprocessen för en systemutvecklare hos kunden innebär:
  • Fokus på förvaltnings och utvecklingsinsatser i både frontend och backend
  • Ett nära samarbete med både kravexperter, objektsspecialister och testansvariga. Fokus i utvecklarrollen är på utveckling och förvaltning men med inslag av både krav- och testarbete.
  • Prioriteringar baseras på användarnas behov, beställande projekts kravunderlag samt utifrån tekniska och it-säkerhetsmässiga behov.
  • Problemlösning/support till användare i mer komplexa supportärenden (där kvalificerad utvecklarkompetens krävs och 1:a linjens support inte kan lösa uppkommet problem).
Uppdragsplats: Örebro samt distans 2 dagar/vecka.
Skallkrav

Uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
8-10 års erfarenhet av IT-utveckling i Microsoftmiljö såsom .NET.
8-10 års erfarenhet av Systemutveckling i C# och arbete i Winforms.
8-10 års erfarenhet av arbete i SQL Server samt versionshantering t.ex. med GITs
Flera års arbete med utveckling i .NET MVC, HTML/CSS/Javascript, RESTful web API.
Kunskap och erfarenhet av webramverk som React och Typescript.
Kunskap och mångårig erfarenhet av agila metoder och arbetssätt.
God vana att arbeta enligt SCRUM samt vana av teamledande positioner inom SCRUM.
God vana av arbete i Azure DevOps.

Börkrav

Ha någon form av certifiering inom SCRUM.
Ha en förståelse för processen att samla in data via webb.

Ha erfarenhet av att förvalta IT-stöd för webbenkäter/webbinsamling.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Driven

Övrig information

Option på förlängning

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag