Systemutvecklare .Net med erfarenhet av Azure

By 12 februari, 2020 februari 19th, 2020 Data/IT
Roll Systemutvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-03-02
 Slutdatum 2020-08-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-02-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se)
 Referens nr 1799890
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Systemutvecklare .Net med erfarenhet av Azure till vår kund.

Uppdragsbeskrivning
Vår kund ska utveckla ett nytt system för att hantera beställningar från kommuner av resor. Till detta system ska även en optimering av resorna göras som sedan läses in i befintligt trafikplaneringssystem. Systemet är byggt i .Net Core och driftas i Azure. Nyckelkomponenter är App Service, Azure SQL Server, Azure Functions, ServiceBus, Api Management, Application Insights, Infrastructure As Code (med ARM-templates), Microsoft B2C.

Systemet är i drift i med en begränsad användargrupp. Projektet ansvarar även för driftsmiljön i Azure. För byggen, releaser, källkodshantering, backlogs mm används Azure Devops.

Nu startas ett nytt delprojekt och därför behövs en utvecklare som skall förstärka projektteamet som idag består av ca 10 personer. Arbetet sker agilt utifrån Scrum med nära samarbete med användarna.

Skallkrav

.Net/C#
Net Core
EF.Core
REST
DDD
Microservices
Azure
Git
Visual Studio

Börkrav

Webbutveckling med tekniker som Bootstrap, Angular, JavaScript

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Vana av att arbeta lättrörligt och med olika uppdrag
God samarbetsförmåga
Kvalitetsmedveten

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Edwin Landgraff mobilnummer 076-765 40 46.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag