Systemutvecklare till Raps hos Tillväxtverket

By 2 juni, 2021 juni 14th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-12-01
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning %
 Ort Valfri ort
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-06-18 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referens nr 2654237
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult/leverantör för uppdraget som systemutvecklare till Raps hos Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Raps är ett verktyg för regional planering och kan användas till både en- och flerregionala analyser. Raps används av nationella, regionala och privata aktörer. De främsta användningsområdena är för att göra regionalt jämförande nulägesbeskrivningar, analysera utveckling över tid både som historiska tillbakablickar och prognostiserade framtidsutsikter, analysera samband mellan struktur- och utvecklingsvariabler, göra regionala simuleringar och konsekvensanalyser, med mera. Regioner i Raps-sammanhang kan vara kommuner, län och funktionella analysregioner

Nu söker vi en systemutvecklare för löpande arbete med förvaltning/underhåll och utveckling av tjänster för anpassningar, rättningar och uppdateringar av modellsystemets applikation.

Konsulten ska bevaka modellsystemets tekniska uppdaterings- och revideringsbehov. När sådana behov uppstår ska en skriftlig motivering lämnas till Tillväxtverket.
Uppdragstagaren ska vid uppdateringar av applikationen utföra funktionstester för att validera applikationens funktionalitet innan uppdateringen testas utifrån ett modellteoretiskt perspektiv.

Uppdragstagaren ska löpande tillhandahålla ett tekniskt stöd åt Raps supportfunktion avseende Modellsystemets tekniska funktionalitet. Detta stöd ska ha kapacitet att be-kräfta för Raps supportfunktion att frågan är mottagen inom en (1) arbetsdag. Uppdragstagaren ska i svaret till Raps supportfunktion även kunna ge en preliminär upp-skattning för när ett svar eller åtgärd kan vara klart i de fall då det inte kan göras direkt.

Uppdragstagaren ska delta på möten mellan alla som arbetar med att drifta, underhålla och utveckla Raps. Dessa möten äger rum 6 – 12 gånger per år. Det finns möjlighet att delta online, men uppdragstagaren ska närvara fysiskt vid minst ett tillfälle per halvår. Arbetsgruppsmötena hålls oftast i Stockholm, men kan komma att hållas även i Östersund.

Uppdragstagaren ska förse Tillväxtverket med dokumentation viktig för förståelse och användning av modellsystemet i överenskommet format.

Uppdragstagaren ska kunna tillhandahålla en konsult som kan få stöd av minst ytterligare en konsult vid behov som kan ansvara för uppdragstagarens åtagande för modell-systemet gentemot Tillväxtverket.

Den beräknade tidsåtgången är uppskattningsvis 500-1200 timmar (per år) som fördelas i samråd med uppdragsgivaren.
Ingen ersättning utgår för resor till möten i Stockholm. Övriga resor ersätts med verifierade kostnader som avser resa inom Sverige om ej annat skriftligen överenskoms. Restidsersättning utgår ej.

Skallkrav

Goda kunskaper inom programmering i C/C++
Goda kunskaper inom programmering i C#
Goda kunskaper I SQL
Goda kunskaper i .net 4.8
Goda kunskaper i .net Core
Goda kunskaper i Windows Communication Foundation
Goda kunskaper i Windows Presentation Foundation
Goda kunskaper i Microsoft Windows Server 2019
Goda kunskaper i Microsoft Sql Server 2019

Börkrav

God förmåga att samverka med övriga specialister inom området
Grundläggande kunskap om den teoretiska modellen i Raps

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning: Tillväxtverket har ensidigt rätt att förlänga avtalet en eller flera gånger fram till som längst 2026-12-31. Begäran om förlängning ska ske skriftligen senast 2 månader innan avtalsperiodens slut.

Utvärderingskriterier:
Utöver konsultens kompetens och erfarenhet värderar vi personliga egenskaper högt.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor, kontakta Jonas Pettersson 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag