Team för drift och utveckling av molnplattform – Offert skickad till kund

By 21 april, 2021 maj 9th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-05-17
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Enköping/distans (ca 50/50)
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-04-23 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2540119
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu ett Team för utveckling och administration molntjänster till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarsmakten.

Uppdraget omfattar:
Försvarsmakten ska etablera en pilot av internet/molnbaserad IT-infrastruktur baserad på tjänster från Microsoft samt infrastrukturkomponenter on-prem för hantering av vissa förmågor. SD-WAN, SASE, Zero-trust är nyckelord i uppdraget. Teamet ska genomföra drift och utvecklig av lösning/koncept samt hantering av utbyggnad av tjänsteportfölj i lösning inför utrullning i Försvarsmakten.

Bedömning att det kommer krävas 6 konsulter för hantering av Microsoftportaler för hela lösningen, baserad på M365 E5 paketeringen inkluderande samtliga collaboration och säkerhetsfunktioner.
Konsulterna ska under projektledaren arbeta med att drifthålla lösning samt utveckla enligt de behov som föreligger för FM.

Utöver detta skall även koncept för SD-WAN(SD-Branch) etableras vilket bedöms uppgå till ett behov av 2 konsulter. Detta kommer att inrikta sig på produkter i HPE Arubas produktportfölj.
Konsulterna ska även stödja projektledaren och arkitekter i resonemang kring val av konfiguration m.m.
Målsättningen är att leverera en helt ny, internetnära, infrastruktur med tillhörande komponenter för att Försvarsmakten ska kunna hantera förändrade krav både från egen organisation och omvärlden, med minst bibehållen säkerhet. Detta kommer inkludera nya sätt att leverera klienter, applikationer m.m.
Tekniskt finns miljöer med grundläggande funktionalitet etablerade.

Rollerna:
Roll 1: Nät x 2 konsulter
Roll 2: Azure x 3 konsulter
Roll 3: M365 x 2 konsulter
Roll 4: Säkerhet x 1 konsult

Krav på kunskaper och arbetserfarenhet:
Gymnasial utbildning och minst 5 års arbetserfarenhet inom sakområdet Cloud/molntjänster. Eller
Relevant akademisk examen (tex Systemvetenskap) och minst 2 års arbetserfarenhet inom sakområdet Cloud/Molntjänster.

Skallkrav

I samtliga roller ska konsult ska ha kompetens och arbetserfarenhet som motsvarar minst kompetensnivå två (2) -se krav på kunskaper och arbetserfarenhet ovan.
Roll 1 Nät: Minst ett (1) års arbetserfarenhet av Aruba central
Roll 1 Nät: Minst ett (1) års arbetserfarenhet av Aruba Clearpass
Roll 1 Nät: Minst ett (1) års arbetserfarenhet av certifikatsbaserad autentisering för WiFi
Roll 2 Azure: Minst tre (3) års arbetserfarenhet av Azure Active directory
Roll 2 Azure: Minst två (2) års arbetserfarenhet av Microsoft Intune/Endpoint Manager
Roll 2 Azure: Minst ett (1) års arbetserfarenhet av Microsoft Windows Autopilot
Roll M365: Minst tre (3) års arbetserfarenhet avseende konfiguration av Office 365/M365 tjänsteportfölj
Roll Säkerhet: Minst två (2) års arbetserfarenhet av Zero-trust Arkitektur

Börkrav

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Övrig information

Förlängning längst t.o.m. 2025-12-31.

Placeringsort: Enköping/distans (50/50). Kan komma att varieras under uppdragets gång men 100% i Enköping kommer sannolikt inte vara aktuellt även efter pandemin.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag