Teamleverans av uppdragstjänst avseende genomförande av förstudie – Kundmöte -Offert skickad till kund

By 3 februari, 2020 april 8th, 2020 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-03-16
 Slutdatum 2020-07-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-02-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1782401
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu ett team för genomförande av förstudie “Kundmöte” till vår samarbetspartner för uppdrag hos Myndighet.

Uppdraget omfattar:

Inom Myndigheten pågår ett intensivt digitaliseringsarbete som påverkar flera delar av verksamheten, inte minst i Kundmötet där huvudkanalen fortfarande är telefoni. Dagens telefonilösning är baserad på en klassisk och robust telefoniplattform med omfattande komplexitet och med flera beroenden och gränssnitt till kringliggande system. Lösningen omfattar funktionalitet för såväl kontors- som Contact Center tillämpningar. IT:s viktigaste ”telefonikund” Kundmötet genomför ett intensivt effektiviserings- och utvecklingsprogram vilket ställer nya krav på lösningen. Komplexiteten i miljön skapar även utmaningar i förvaltningen av objektet/-en.

Med utgångspunkt i en initial analys har Myndigheten beslutat att genomföra en förstudie med målet att:

• Beskriva och förtydliga en framtida design för telefoni-/kommunikationsmiljön som motsvarar myndighetens olika verksamhetskrav
• Analysera och utveckla kund- och ärendeflöden och hur dessa kan automatiseras
• Kvantifiering och vidimering av identifierade effekter samt upprättande av effektmål
• Genomförandeplan med tydliga aktiviteter, tidsplan och resursplan
Förstudien syftar till att få fram en lösning inom telefoniområdet på Myndigheten. Delar av resultatet kan bli aktuellt inför en ny upphandling inom området.

Uppdraget är att genomföra förstudien där leverablerna är:
• Beslutsunderlag för GD (tvärfunktionellt projekt)
• Genomförandeplan med tydliga aktiviteter, tidsplan och resursplan
• Kvantifiering och vidimering av identifierade effekter samt upprättande av effektmål

Arbetet ska inkludera följande områden/aktiviteter:
• Objektsindelning
– Samordning pågående initiativ per objekt
– Samordning befintliga behov per objekt
– Lagkrav, säkerhet och beredskap per objekt
– Infrastruktur indelning per objekt
– System och funktioner per objekt
– Informationsarkitektur per objekt

• GAP-analys befintlig lösning
• Avtal- och valmöjligheter
• Påverkan verksamhetens arbetssätt och förmågor
• Förvaltningsorganisation
• Anskaffningsplan

Uppdraget bedöms kunna genomföras under 16-20 veckor och Myndigheten uppskattar omfattningen till 1000 – 1300 timmar.
Samtliga i teamet ska uppfylla skallkraven nedan. Vad gäller börkraven kan Teamet tillsammans uppfylla börkraven.

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
Minst 5 års erfarenhet av uppdragsledning, projektledning inom telefoni och Contact Center
Erfarenhet av arbete inom stora organisationer med minsta 5000 anställda med rikstäckande
verksamhet
Erfarenhet av och förståelse för utmaningen med att arbeta inom offentliga organisationers
infrastruktur och kundmöte
Konsulterna ska mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Samtliga konsulter i teamet innehar kompetensnivå 4

Börkrav

Erfarenhet av utveckling av kundtjänstverksamheter och dess processer
Erfarenhet av organisatoriska och teknisk utveckling inom Contact Center
verksamhet
Erfarenhet av analys av verksamhetskrav, upprättande av kravspecifikationer samt upphandling inom
telefoni och Contact Center verksamhet
Erfarenhet av verksamhetsinförande i stora organisationer med minst 5000 anställda

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Det framgår tydligt hur kraven uppfylls i Genomförandeplanen samt bifogade CV:n
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Övrig information

Se beskrivning av genomförandeplan under bifogade dokument.
Förlängning: kunden har rätt att förlänga avtalet i två (2) förlängningsperioder om sex (6) månader.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag