Teamleverans – Implementering av Regionens forsknings- och innovationsstrategi till Region Västmanland

By 26 oktober, 2021 november 30th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-11-04
 Slutdatum 2022-01-31
 Omfattning 100%
 Ort Västerås
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-10-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | )
 Referens nr 3103258
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu ett team för Teamleverans – Implementering av Regionens forsknings- och innovationsstrategi till Region Västmanland.

Uppdraget omfattar:
Implementeringen av Region Västmanlands forsknings- och innovationsstrategi.
En samarbetspartner/konsult som strategisk partner löpande i arbetet med ansvar för planering och genomförande av events och projekt genom en inkluderande, kollaborativ, tvärvetenskaplig och prototyp-driven innovationsprocess. Konsulten ska kunna leda processen från kreativ uppstart, genom prototyp och pilot, till genomförande och driftsättning. Detta ska ske i event-form, genom design-sprintar, idé-hackathons och creatathons.

Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att bl a ha levererat strategisk rådgivning, planerat, genomfört och faciliterat design-sprintar och hackathons, även i event-form, initierat och drivit prototyper och piloter samt genomfört förändringsarbete i stora organisationer. Konsulten bör även ha goda färdigheter i kommunikation och teknisk utveckling.

Regionen uppskattar att behovet omfattar ca 1,5 konsult (heltid) i ca 2-3 månader men det är upp till bolaget att bedöma och offerera kompetens/åtagande för genomförande av uppdrag

Skallkrav

Bolag ska offerera minst två konsulter lämpliga för uppdraget och bifoga deras CV
Konsulterna ska ha dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag samt genomfört förändringsarbete i stora organisationer
Konsulterna ska ha goda färdigheter i kommunikation och teknisk utveckling
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-03-31

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg, mobilnummer 070-555 72 21.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag