Teamleverans - utveckling av kartbaserad app med augmented reality till Region Västmanland

Publicerad den 29 april, 2021

Roll App Utvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-05-20
 Slutdatum 2022-05-19
 Omfattning %
 Ort Västerås
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-06 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referens nr 2558722
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en leverantör för en Teamleverans - utveckling av kartbaserad app med Augmented Reality till Region Västmanland.

Uppdraget omfattar:
Region Västmanland söker en leverantör för utveckling av kartbaserad app med Augmented Reality.
Tillgängliggöra konst och kultur i en fysisk miljö. Med en kartbaserad app ska användare på ett lustfyllt sätt få en förstärkt upplevelse av olika platser. Det kan liknas vid en slags kulturorientering. Konst- och kulturmiljöer behöver tillgängliggöras. Detta har blivit extra tydligt under pågående pandemitid. Muséer, teatrar, konsthallar och liknande verksamheter har stängts ner och människors möjlighet att ta del av ett kulturliv har begränsats, fysiskt rör många sig allt mindre och barn och unga mår psykiskt sämre. Men det finns många platser som skulle kunna locka till besök om vi kunde levandegöra dem bättre. Detta vill vi åstadkomma genom att komplettera utvalda platser med digital teknik som samtidigt utnyttjar existerande och kommande material på en webbplats: Kulturarv Västmanland. Vi vill skapa en kartbaserad app med Augmented Reality, kompatibel med android och IOS, för kulturkonsumtion och kulturupplevelse. Appen ska tillgängliggöra faktabaserade berättelser om händelser samt ge information om platser med kulturell anknytning. Genom sin utformning ska den locka till rörelse och motion när användaren letar kulturupplevelser som finns på kartan i appen. Vi tänker oss att användaren kan samla på kulturupplevelser och platser genom att besöka dem och då får mer information och kunskap. Med appen blir det en förstärkt upplevelse när man befinner sig tex vid en lokalhistorisk varggrop på Kristiansborg och där kan se och höra “vargar”. Appen ska ge spelkänsla, gameification, användaren kan samla på upptäckter och har möjlighet att “levla up” så att spänningen bibehålls och appen hålls vid liv över längre tid. Appen kommer att fungera som en plattform för konstnärer och kulturinstitutioner att publicera nya verk och information, genom att utnyttja en rad olika tekniker bland annat Augmented Reality.

Vi tänker oss att den ska innehålla:
• Geografisk positionering
• Text
• 3D
• Bild
• Video
• Ljud
På befintlig webbplats Kulturarv Västmanland kommer det att finnas berättelser i form av text, ljud och eventuellt bild. Dessa ska appen kunna hämta in och bearbeta. Uppdragstagare kommer att utveckla appen i nära dialog och samarbete med projektgruppen. Projektgruppen ansvarar för att fylla den med det innehåll i form av berättelser, bilder och ljud som krävs.
Del 1
Skapa och designa en kartbaserad app med Augmented Reality anpassad till Android och iOS, för kulturkonsumtion och kulturupplevelser. Appen ska kunna tillgängliggöra faktabaserade berättelser om händelser och ge information om platser med kulturell anknytning kopplat till en karta.

• Appen ska kunna hämta kartdata och information genom olika integrationer som bland annat har kopplingar till kulturarvvastmanland.se
• Appen ska kunna publicera innehåll av text, video, ljud, bild och 3D kopplat till geografisk positionering.
• Appen ska ge spelkänsla, gamification, användaren kan samla på upptäckter och har möjlighet att “levla up” så att spänningen bibehålls och appen hålls vid liv över längre tid.
• Appen kommer att fungera som en plattform för konstnärer och kulturinstitutioner att publicera nya verk och information, genom att utnyttja en rad olika tekniker bland annat Augmented Reality.

Under del 1 utvecklas funktionalitet och kommunikation kring appen. Det vill säga kopplingar till kulturarvvastmanland.se men också hur beställningar och produktion av innehåll ska gå till.
• Design
• Utveckling och grundläggande dokumentation
• Tester, användartester, enhetstest, integrationstest, acceptanstest
• Implementering/lansering
• Systemförvaltning, felrättning, användarstöd, underhåll

Del 1 är vår grundleverans och minimum av vad vi behöver, leverans av plattformen/appen. Uppbyggnad sker med veckovisa avstämningar med visning av prototyper och demoversioner. Vi söker en mindre teamleverans med fastprisåtagande där uppdragstagaren tar ansvar och projektledning för att nå upp till vår grundleverans.

Del 2
Leverans av två olika Augmented Reality-delar kopplade till två platser i Västmanland. Uppbyggnad sker med veckovisa avstämningar med visning av prototyper och demoversioner.

Del 3
Möjliggöra admin/användare tillgång för egen publicering i appen. Användare kan tex vara museum, konstnärer, konsthallar, kulturskapare.

Appen ska efter avslutat uppdrag kunna distribueras fritt. Tillägget ska utvecklas på ett sätt så att det enkelt kan utvecklas vidare av andra utförare.
Dokumentation ska vara på svenska och möjliggöra för fler att utveckla den vidare. Arbetet kommer att förutsätta fysiska besök i den aktuella miljön inom Västmanland, utföraren bör därför ha möjlighet att med enkelhet ta sig dit.

Skallkrav

Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Augmented reality arkitekt med flerårig erfarenhet av att utveckla native augmented reality appar för iOS och Android.
Unity-programmerare med erfarenhet att bygga AR
UX designer med erfarenhet av AR
Inom teamet ska det finnas erfarenhet av geografisk positionering
Leverantör skall lämna ett fastpris på del 1 baserat på information och förutsättningar i denna förfrågan
Leverantör skall lämna ett referensuppdrag från tidigare liknande uppdrag
Leverantören ska bifoga en beskrivning av sin kompetens inom området samt de konsulter/det team som är avsett att utföra uppdraget. Det ska tydligt framgå av beskrivningen: Hur teamet är uppbyggt, roller, kompetens och erfarenhet. Leverantören ska bifoga CV:n som visar på att leverantören kan leverera efterfrågad kompetens.
Leverantören skall bifoga en kort beskrivning för utförande av uppdraget baserat på information och förutsättningar i denna förfrågan

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning kvartalsvis, dock längst t.o.m. maj 2023. Vid en eventuell förlängning önskar Region Västmanland gå vidare med del 2 och del 3. Om regionen påkallar denna förlängning sker en prisförhandling i dialog med leverantören.


Nivå 4 Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med
mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt
område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor

För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnummer 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag

Teamleverans - utveckling av kartbaserad app med augmented reality till Region Västmanland - KeyMan

Teamleverans – utveckling av kartbaserad app med augmented reality till Region Västmanland

By 29 april, 2021 juni 14th, 2021 Data/IT
Roll App Utvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-05-20
 Slutdatum 2022-05-19
 Omfattning %
 Ort Västerås
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-06 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referens nr 2558722
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en leverantör för en Teamleverans – utveckling av kartbaserad app med Augmented Reality till Region Västmanland.

Uppdraget omfattar:
Region Västmanland söker en leverantör för utveckling av kartbaserad app med Augmented Reality.
Tillgängliggöra konst och kultur i en fysisk miljö. Med en kartbaserad app ska användare på ett lustfyllt sätt få en förstärkt upplevelse av olika platser. Det kan liknas vid en slags kulturorientering. Konst- och kulturmiljöer behöver tillgängliggöras. Detta har blivit extra tydligt under pågående pandemitid. Muséer, teatrar, konsthallar och liknande verksamheter har stängts ner och människors möjlighet att ta del av ett kulturliv har begränsats, fysiskt rör många sig allt mindre och barn och unga mår psykiskt sämre. Men det finns många platser som skulle kunna locka till besök om vi kunde levandegöra dem bättre. Detta vill vi åstadkomma genom att komplettera utvalda platser med digital teknik som samtidigt utnyttjar existerande och kommande material på en webbplats: Kulturarv Västmanland. Vi vill skapa en kartbaserad app med Augmented Reality, kompatibel med android och IOS, för kulturkonsumtion och kulturupplevelse. Appen ska tillgängliggöra faktabaserade berättelser om händelser samt ge information om platser med kulturell anknytning. Genom sin utformning ska den locka till rörelse och motion när användaren letar kulturupplevelser som finns på kartan i appen. Vi tänker oss att användaren kan samla på kulturupplevelser och platser genom att besöka dem och då får mer information och kunskap. Med appen blir det en förstärkt upplevelse när man befinner sig tex vid en lokalhistorisk varggrop på Kristiansborg och där kan se och höra “vargar”. Appen ska ge spelkänsla, gameification, användaren kan samla på upptäckter och har möjlighet att “levla up” så att spänningen bibehålls och appen hålls vid liv över längre tid. Appen kommer att fungera som en plattform för konstnärer och kulturinstitutioner att publicera nya verk och information, genom att utnyttja en rad olika tekniker bland annat Augmented Reality.

Vi tänker oss att den ska innehålla:
• Geografisk positionering
• Text
• 3D
• Bild
• Video
• Ljud
På befintlig webbplats Kulturarv Västmanland kommer det att finnas berättelser i form av text, ljud och eventuellt bild. Dessa ska appen kunna hämta in och bearbeta. Uppdragstagare kommer att utveckla appen i nära dialog och samarbete med projektgruppen. Projektgruppen ansvarar för att fylla den med det innehåll i form av berättelser, bilder och ljud som krävs.
Del 1
Skapa och designa en kartbaserad app med Augmented Reality anpassad till Android och iOS, för kulturkonsumtion och kulturupplevelser. Appen ska kunna tillgängliggöra faktabaserade berättelser om händelser och ge information om platser med kulturell anknytning kopplat till en karta.

• Appen ska kunna hämta kartdata och information genom olika integrationer som bland annat har kopplingar till kulturarvvastmanland.se
• Appen ska kunna publicera innehåll av text, video, ljud, bild och 3D kopplat till geografisk positionering.
• Appen ska ge spelkänsla, gamification, användaren kan samla på upptäckter och har möjlighet att “levla up” så att spänningen bibehålls och appen hålls vid liv över längre tid.
• Appen kommer att fungera som en plattform för konstnärer och kulturinstitutioner att publicera nya verk och information, genom att utnyttja en rad olika tekniker bland annat Augmented Reality.

Under del 1 utvecklas funktionalitet och kommunikation kring appen. Det vill säga kopplingar till kulturarvvastmanland.se men också hur beställningar och produktion av innehåll ska gå till.
• Design
• Utveckling och grundläggande dokumentation
• Tester, användartester, enhetstest, integrationstest, acceptanstest
• Implementering/lansering
• Systemförvaltning, felrättning, användarstöd, underhåll

Del 1 är vår grundleverans och minimum av vad vi behöver, leverans av plattformen/appen. Uppbyggnad sker med veckovisa avstämningar med visning av prototyper och demoversioner. Vi söker en mindre teamleverans med fastprisåtagande där uppdragstagaren tar ansvar och projektledning för att nå upp till vår grundleverans.

Del 2
Leverans av två olika Augmented Reality-delar kopplade till två platser i Västmanland. Uppbyggnad sker med veckovisa avstämningar med visning av prototyper och demoversioner.

Del 3
Möjliggöra admin/användare tillgång för egen publicering i appen. Användare kan tex vara museum, konstnärer, konsthallar, kulturskapare.

Appen ska efter avslutat uppdrag kunna distribueras fritt. Tillägget ska utvecklas på ett sätt så att det enkelt kan utvecklas vidare av andra utförare.
Dokumentation ska vara på svenska och möjliggöra för fler att utveckla den vidare. Arbetet kommer att förutsätta fysiska besök i den aktuella miljön inom Västmanland, utföraren bör därför ha möjlighet att med enkelhet ta sig dit.

Skallkrav

Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Augmented reality arkitekt med flerårig erfarenhet av att utveckla native augmented reality appar för iOS och Android.
Unity-programmerare med erfarenhet att bygga AR
UX designer med erfarenhet av AR
Inom teamet ska det finnas erfarenhet av geografisk positionering
Leverantör skall lämna ett fastpris på del 1 baserat på information och förutsättningar i denna förfrågan
Leverantör skall lämna ett referensuppdrag från tidigare liknande uppdrag
Leverantören ska bifoga en beskrivning av sin kompetens inom området samt de konsulter/det team som är avsett att utföra uppdraget. Det ska tydligt framgå av beskrivningen: Hur teamet är uppbyggt, roller, kompetens och erfarenhet. Leverantören ska bifoga CV:n som visar på att leverantören kan leverera efterfrågad kompetens.
Leverantören skall bifoga en kort beskrivning för utförande av uppdraget baserat på information och förutsättningar i denna förfrågan

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning kvartalsvis, dock längst t.o.m. maj 2023. Vid en eventuell förlängning önskar Region Västmanland gå vidare med del 2 och del 3. Om regionen påkallar denna förlängning sker en prisförhandling i dialog med leverantören.


Nivå 4 Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med
mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt
område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor

För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnummer 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag