TechLead/Senior systemutvecklare för egenutvecklade applikationer

By 22 december, 2021 januari 25th, 2022 Data/IT
Roll Systemutvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-01-17
 Slutdatum 2022-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-12-29 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 3359009
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen som TechLead/Senior systemutvecklare för egenutvecklade applikationer till vår kund i Stockholm.

Uppdraget omfattar:
Om kunden: Kunden strävar efter att vara en ledande aktör som bidrar till att skapa framtidens smarta, attraktiva och hållbara transportlösningar.
Kunden är Stockholms tredje största privata arbetsgivare spridda över fem verksamhetsområden..
Deras värderingar är den röda tråden i vårt dagliga arbete: utmärkt service, ömsesidig respekt, ständig utveckling och mätbara resultat.

Uppdraget beräknas 4-6 månader, för att täcka vakanser i linjen till förvaltning och kritiska projekt.
I rollen ska man förutom att delta i det operativa arbetet ha förmågan att vägleda ett team kring teknisk
och arkitektur beslut samt att ha rollen som scrum-master.

Arbetsuppgifter
• Utveckla, förvalta och implementera IT-lösningar enligt prioriterad backlog
• Adressera och driva behov av tekniska förbättringar, alternativa lösningar, nya verktyg och plattformar.
• Driva på så att utveckling sker enligt ”best practice” för att säkra kvalitet, leverans och förvaltningsbarhet
• Skapa och uppdatera dokumentation enligt överenskommen standard
Du kommer att arbeta i hela produktlivscykeln ihop med teamet och övriga intressenter.

Teknisk miljö:
• .NET, C#, ASP.NET, EF Core
• Angular
• Kotlin
• Azure DevOps och Azure Cloud Services
• Kubernetes
• REST API
• Mikrotjänstarkitektur
• SQL

Skallkrav

Akademisk examen eller motsvarande erfarenhet inom relevant område för tjänsten
Minst 5 års erfarenhet av arbete som utvecklare i vår tekniska miljö (se ovan)
Erfarenhet av att arbeta i agila projekt och rollen som scrum-master
Arbetat med kravhantering och refining
Intresse för att lösa problem och ge support till verksamheten
Talar och skriver engelska och svenska obehindrat
.NET, C#, ASP.NET, EF Core

Angular • Kotlin
Azure DevOps och Azure Cloud Services

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

God samarbetsförmåga.
Pedagogisk och kunna dela med sig av sina kunskaper till andra.
Tycker om att ha många kontaktytor i sitt arbete.

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag