Teknisk CM (configuration manager) till agilt resursteam

By 20 december, 2019 januari 22nd, 2020 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-04-06
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-01-08 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 1726084
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu 1 Teknisk CM (configuration management)

Uppdraget är att tillsammans med kundens egen personal öka förmågan att utveckla och förvalta integrationer. Idag är det två team som är baserade i Solna. Under hösten 2019 implementerades SAFe som arbetsmodell med tvärfunktionella autonoma team. Detta kommer att påverka teamen och bemanningen under 2020 och ställer krav på tillgång till olika kompetenser i detta avrop.

Teamet blir ansvarigt för att leverera integrationer som prioriteras av product management-gruppering. De kommer även att bli involverade i uppdraget att få andra värdeströmmar att bli mer autonoma inom integrationsområdet för att undvika beroende av kompetenser som finns hos ICC.

Förflyttningen sker med hjälp av en “self service” -strategi som är under utveckling.

För samtliga roller finns en lägst kompetensnivå men högre nivå premieras i anbudet.

Specifikt för rollen Teknisk CM (configuration managment): Ansvarar för stödet inom utvecklingsprocessen, från idé till produktionssättning av ny funktionalitet med målen att automatisera och effektivisera arbetet. Kräver erfarenhet inom utveckling och testområdet. Van att arbeta teambaserat, i nära kontakt med utvecklingsteamen.
Skallkrav

Krav på samtliga konsulter: inneha hög generalistkompetens och/eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll.
Krav på samtliga konsulter: ha deltagit i agila uppdrag i större organisationer (minst 300 anställda) inom relevanta områden med komplexa IT-system med många integrationer för att hantera och distribuera data.
Krav på samtliga konsulter: genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet samt har hög ansvarsförmåga och stor självständighet.
Konsulten ska ha praktisk erfarenhet: Jenkins (utveckling av pipelines). Uppdrag ska ha år och månad.
Konsulten ska ha praktisk erfarenhet av: continuous integration / continous delivery. Redovisa i CV tydligt hur kravet uppfylls. Uppdrag ska ha år och månad.

Börkrav

Börkrav på samtliga konsulter: ha genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet samt har hög ansvarsförmåga och stor självständighet.
Börkrav på samtliga konsulter: vara erkänt duktiga på att tänka nytt och arbeta i projekt med geografiskt spridda team.
Konsulten bör ha praktisk erfarenhet av Jira (configurering och koppling till GIT). Redovisa i CV tydligt hur kravet uppfylls. Uppdrag ska ha år och månad.
Konsulten bör ha praktisk erfarenhet av Maven, Nexus, Artifactory eller liknande system. Redovisa i CV tydligt hur kravet uppfylls. Uppdrag ska ha år och månad.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Teamplayer
Kommunikativ
Konsultmässig

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag