Teknisk infrastrukturarkitekt med stort säkerhetsfokus för uppdrag i Enköping

By 8 november, 2019 februari 19th, 2020 Data/IT
Roll Infrastrukturarkitekt
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-12-02
 Slutdatum 2020-09-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm fram till och med som längst 2019-12-31 därefter Enköping.
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-11-13 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1632218
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en teknisk IT-arkitekt med kompetensnivå 4 för arbete med stort säkerhetsfokus.

Uppdraget omfattar:
• Förvalta arkitekturen för ledningstödssystemet och säkerställa att den följer fastställda krav, strategier, regler, riktlinjer och policys.
• Tar fram förvaltningsprocesser för IT-infrastruktur för hantering av ledningssystemets olika miljöer.
• Samverka med den funktionella förvaltningen för att säkerställa att ledningstödsystemet och dess infrastruktur följer regelverk och bestämmelser för hemlig information.
• Fungera som stöd till funktionella förvaltare och Produktägare i samband med förändringar av ledningstödsystemet.

Konsultens arbetsuppgifter:
• Konsulten kommer att vara stöd internt till Systemförvaltningsenheten och externt till övriga Försvarsmakten samt andra externa aktörer i fördelning och beredningen av ärenden inom systemlösningar.
• Konsulten förväntas att i arbetet kompetenshöja enhetens personal inom IT infrastruktur och arkitektur.
• Konsulten kommer att arbeta med förvaltning och utveckling av flöden, rutiner och processer för systemlösningars IT infrastruktur och arkitektur. Arbetet innebär kompetensöverföring till medarbetare avseende systemdokumentation och IT-implementation inför bl. a. större systemförändringar och förvaltningsöverlämningar.
• Stödja vid analys och lösningshantering av incidenter, på egen hand ge lösningsförslag och verkans- samt orsaksanalys.
• Medverkar vid beslut för nya och/eller förändrade lösningar av ledningssystemet.

Skallkrav

Minst tre (3) års sammanlagd arbetserfarenhet av arkitektur och design av komplex ITinfrastrukturförvaltning*.
Arbetserfarenheten ska vara erhållen under de senaste fem (5) åren.
Minst tio (10) års sammanlagd arbetserfarenhet av arkitektur och design inom IT-infrastruktur.
Arbetserfarenhet av framtagning och dokumentering av design av IT-arkitektur för IT-system som hanterar skyddsvärd information***.
Arbetserfarenhet av att framställa och dokumentera den tekniska arkitekturen för ett stort affärssystem**
Minst tre (3) års sammanlagd arbetserfarenhet av IT-arkitektur och IT-säkerhet inom komplex
IT-infrastrukturförvaltning*. Arbetserfarenheten ska vara erhållen under de senaste fem (5) åren.
Minst tre (3) års sammanlagd arbetserfarenhet av design, realisering, verifiering, validering och
evaluering av säkerhetsmekanismer i miljöer avsedda för hantering i högre informationssäkerhetsklass än för sekretessklassad information. Arbetserfarenheten ska vara erhållen under de senaste fem (5) åren.
Arbetserfarenhet av kravinsamling från verksamheten för vidare omsättning till funktionella och icke-funktionella krav på en teknisk lösning.
Arbetserfarenhet att leda och driva tekniska förändring för ett IT-system.

Börkrav

Arbetserfarenhet av säkerhetskrav och säkerhetsregelverk som ställs på ett affärssystem som hanterar hemlig information***.
Arbetserfarenheter av att både ta fram, bereda och avdöma designärenden för infrastruktur och IT-säkerhet
kopplat till ett affärssystem.
Arbetserfarenhet av både hot-, risk- och sårbarhetsanalyser i komplex IT-infrastrukturförvaltning*. Arbetserfarenheten bör vara erhållen under de senaste fem (5) åren.
Arbetserfarenhet av att samarbeta med verksamheten, för att kravställa på framtagningen av
IT-infrastrukturlösning och IT-säkerhet av system som ska hantera hemlig information***.
Arbetserfarenhet av framtagning och/eller förvaltning av IT-infrastruktur för en SAP implementation.
Certifierad IT arkitekt.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort (max 255 tecken) i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Teamplayer
Konsultmässig
Analytisk
Ansvarstagande

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Option på förlängning, dock längst till 2022-09-30

Möjlighet att pendla med tåg/buss från Stockholm. Restid ca 60min

Definitioner:
*Med komplex IT-infrastrukturförvaltning avses förvaltning och vidmakthållande som tar ett helhetsgrepp om en
komplex IT-infrastruktur för en organisation, inkluderande servrar, lagring, lokala nät och fjärrnät, klienter,
utskriftsfunktionalitet o dyl.

**Med stort/a affärssystem avses utvecklingsprojekt av större affärssystem där komplexiteten ska ha varit minst
följande:
• Utvecklingsprojektet ska som helhet haft en total omfattning om minst 10 000 timmar eller bestått av
implementation av en ny modul.
• Användarantalet ska uppgå till minst 1000 st.

***Med skyddsvärd information/hemlig information avses information som är sekretessklassad eller berör rikets
säkerhet enligt OSL (2009:400) 15 kap.

Uppdraget kommer att omfattas av regler för säkerhetsskydd med säkerhetsskyddsavtal (”SUA”) nivå 2.
Detta uppdrag kan omfatta beredskap.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag