Teknisk PL för utveckling och implementering av Integrationsplattform till Karolinska Institutet

By 23 november, 2021 november 30th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-01-01
 Slutdatum 2022-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Solna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-11-26 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se | 076-765 40 46)
 Referens nr 3243998
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu Teknisk PL för utveckling och implementering av Integrationsplattform till Karolinska Institutet.

Arkitekt och Teknisk projektledning inom följande projekt: KIs Integrationsprojekt
KI behöver en modern lösning för Integrationshantering. En integrationsstrategi med nulägesanalys, behov, börläge och lösningsförslag har framtagits och nu implementeras en gemensam integrationsplattform baserat på standardkomponenter för att möjliggöra en effektiv förvaltning och kontinuitet. KI söker en arkitekt/teknisk delprojektledare inom det övergripande integrationsprojektet för att leda utvecklings- och implementeringsprojektet för en ny integrationsplattform samt teknisk etablering av ett nytt Förvaltningsobjekt (FO).

Konsulten förväntas bidra med att säkerställa de tekniska kraven så att de uppfyller verksamhetens behov men också de regelverk som verksamheten står under.
Konsulten behöver erfarenhet av att ha genomfört projekt inom integrationsområdet baserat på marknadsledande plattformar inom området, god teknisk kompetens, van vid arkitektrollen, mycket god kommunikativ förmåga och gärna erfarenhet från uppdrag inom universitets- och högskolevärlden. Kunskap runt IAM krävs då uppdraget genomförs i samverkan med IAM-projektet.

Uppdraget innebär sedvanliga projektledaruppgifter som t.ex. tids- och resursplanering, ledning av projektresurser, uppföljning, avrapportering samt vara projektets arkitekt och tekniska resurs.

Skallkrav

Konsulten skall behärska svenska och engelska i tal och skrift
Minst 5 års erfarenhet av projektledning samt erfarenhet av styrgruppsarbete
Minst 10 års erfarenhet inom IT-området som sådant
Minst 8 års erfarenhet av integrationsområdet inom arkitektur, teknisk resurs och utvecklare
Erfarenhet av arkitektur, design, utveckling, test och produktion inom
Erfarenhet av teknisk projektledning
Ha haft huvudansvar för minst ett större projekt inom integrationsområdet
Mycket god teknisk kompetens inom integrationsområdet för MS
Erfarenhet av analysarbete och workshops för kravinsamling

Börkrav

Erfarenhet av BizTalk
Erfarenhet av systemutveckling i .NET och C#
Erfarenhet av att designa och implementera tjänster med REST
Erfarenhet av MS SQL Server
Erfarenhet av governance inom integrationsområdet
Erfarenhet av att bygga upp förvaltningsorganisation (FO) inom integrationsområde
Erfarenhet av metadata

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Teamplayer
Kommunikativ
Analytisk
Flexibel
God social förmåga
Prestigelös
Resultatinriktad

Övrig information

Option på förlängning längst till och med 2023-12-31.

Resor/resetraktamente ersätts ej. Övertid ersätts endast efter överenskommelse mellan beställare och leverantör.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag