Teknisk projektledare införande Azure MFA till Karolinska Institutet – Offert skickad till kund

By 9 oktober, 2020 december 4th, 2020 Data/IT
Roll Teknisk projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-10-26
 Slutdatum 2021-01-15
 Omfattning 100%
 Ort Flemingsberg och Solna Karolinska Institutet
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-10-15 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se)
 Referens nr 2132309
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Teknisk projektledare för införande av Azure MFA till Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet ska införa multifaktor-autentisering för samtliga användare i KI’s Office365 miljö. Uppdraget handlar om att som teknisk projektledare tillsammans med IT-avdelningen genomföra förberedelse, planering och införandet.

Man ska ta fram de aktiviteter och förberedelser som behövs för att genomföra införandet, planera införandet, säkerställa att den tekniska miljön är uppsatt och konfigurerad utifrån den önskade funktionalitet som KI vill uppnå. Identifiera aktiviteter, införanderisker, skapa beslutsunderlag för hantering av identifierade risker och/eller förändringar i både teknisk miljö och anvisningar som behöver ske för ett lyckat införande.
Att tillsammans med IT-avdelningens resurser planera projektet och genomföra projektet ur alla aspekter. (tekniska, administrativa, kommunikation).

Det kommer etableras ett projekt med en projektgrupp samt en styrgrupp till detta uppdrag.

Skallkrav

Erfarenhet av att leda och driva projekt.
Erfarenhet av Azure AD och Azure MFA.
Ha genomfört liknande MFA-utrullningar.
Erfarenhet av Conditional Access och dess konfiguration samt felsökning.
Erfarenhet av att skriva underlag samt beslutsdokumentation.

Börkrav

Erfarenhet och kunskap om molnbaserade lösningar och arkitektur.

Övriga krav

Behärska både svenska och engelska
Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument (bredvid offertfliken).

Personliga egenskaper

Noggrann
Problemlösare
Förmåga att se komplexa samband och dra relevanta slutsatser
Social
Ansvarstagande
Hög integritet
Planeringsförmåga
Hålla tidsplaner
God kommunikativ förmåga

Övrig information

Option på förlängning med 1+1 månad.

Resor/resetraktamente ersätts inte. Övertid ersätts endast efter överenskommelse mellan beställare och leverantör.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag