Teknisk projektledare inom området IT-arbetsplats med erfarenhet av agila arbetssätt till Pensionsmyndigheten

By 8 juli, 2022 augusti 9th, 2022 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-08-29
 Slutdatum 2023-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-07-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 4338688
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en teknisk projektledare inom området IT-arbetsplats med erfarenhet av agila arbetssätt till Pensionsmyndigheten.
Denna förfrågan med uppdaterade krav ersätter en tidigare publicerad förfrågan.

Uppdraget omfattar:
Vi söker en teknisk projektledare inom området IT Arbetsplats. Utöver ett genuint intresse för området IT arbetsplats söker vi dig som har erfarenhet att driva förändringsarbete kring agila arbetssätt.

Pensionsmyndigheten är mitt inne i en agil transformation och vi har nu påbörjat arbetet med de tekniska objekten/områden, däribland IT Arbetsplats. Inom myndigheten så ska vårt arbetssätt utformas med stöd av SAFe (Scaled Agile Framwork) och vid behov ska vi göra anpassningar för att passa vår verksamhet. Utifrån detta kommer vi tillämpa SAFEe med tjänsteansvar för våra tekniska objekt/områden. Den styrmodell vi går ifrån och nu avvecklar är PM3.

Nedan är exempel på vad uppdraget kan komma att innehålla, däremot kan delar av detta förändras då vi driver denna transformation agilt dvs hypotesdrivet och iterativt för att skapa möjligheten att testa, utvärdera och lära i förändringsarbetet:
• Hjälpa de befintliga teamen med att ta fram nuläge inom området IT arbetsplats
• Stötta och driva befintliga team i arbetet att ta fram tjänster inom området IT arbetsplats
• Administrera och dokumentera där det behövs
• Hålla ihop och driva aktiviteter inom området IT arbetsplats

Skallkrav

Minst 3 års erfarenhet av att jobba som teknisk projektledare
Minst 1 års erfarenhet av att tagit fram tjänstebeskrivningar inom området IT arbetsplats
Minst 3 års erfarenhet av de tekniker som används inom området IT arbetsplats, t ex Windows 10, SharePoint, Exchange, PC och hantering av dessa, applikationer och samarbets/kommunikationsplattformar
Minst 1 års erfarenhet av SAFe (Scale Agile Framwork) som utvecklingsmodell
Minst 2 års erfarenhet av förändringsarbete och kommunikation mot slutanvändare
Minst 3 års erfarenhet av att dokumentera på svenska
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Varit teknisk projektledare inom projekt gällande Microsoft-plattformen, t ex Windows 10, Microsoft Office suiten och SharePoint
Ha god kännedom om IT infrastruktur såsom nätverk, databas och IT säkerhet
Van med att arbeta agilt med scrum eller kanban
Erfarenhet av strukturerad behovsinsamling av verksamhetskrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Goda ledaregenskaper
Lyhörd för vad beställaren vill ha och behöver
God erfarenhet av att dokumentera och presentera lösningar
God samarbetsförmåga och tydlig i sitt sätt att agera
Förmåga att agera på såväl strategisk som operativ nivå
Lätt för att utrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Resultatorienterad med stort driv
God samarbetsförmåga och tydlig i sitt sätt att agera

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 30 juni 2024.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag