Teknisk Projektledare / IT Arkitekt till Värmdö kommun

By 9 juli, 2020 augusti 5th, 2020 Data/IT
Roll IT-arkitekt
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-07-14
 Slutdatum 2021-07-14
 Omfattning 50%
 Ort Gustavsberg
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-07-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2010399
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Teknisk projektledare/IT-arkitekt till Värmdö kommun med kompetensnivå 4.

Uppdragsbeskrivning: Rollen är bred och i uppdragen kommer kunsulten jobba tätt ihop med IT-chef.

Uppdraget omfattar styrning inom förvaltning av IT enhetens lösningsarkitektur samt implementation av en informationsarkitektur.

IT-enheten har flera projekt som ska startas där vi behöver en tekniskprojektledare.
– Uppsättning av ny datacentertjänst.
– Transiteringsprojekt att flytta över VM från lokal virtualiseringsplattform till en ny virtualiseringsplattformstjänst.
– Efterföljande transformationsprojekt av servermiljön.
– Analys, uppstart och genomförande av Nät/Infrastruktur som tjänst upphandling/avrop
– Genomförande av omstrukturering av PC miljö till AzureAD med Autopilot/Intune för att kunna öka automatisering av klienthanteringen.

Framtagande och implementering förvaltningsmodell för IT-enhetens system.

Konsulten ska även vid löpande arbete kunna påvisa effektiviseringar av IT-enhetens processer/arbetssätt/metoder.

Värmdö har idag en lokal virtualiseringsplattform och även egen nätinfrastruktur till alla sina verksamheter. Många system är inköpta som tjänst också. För att kunna bli mer dynamiska och snabbare i vårat uppdarag att möta upp til verksamheternas behov kommer vi flytta fokus från Infrastrukturen till att hitta nya lösningar. Vi kommer inte outsourca helheten utan vi behåller helpdesk, taktiska och stretegiska nivåer internt. Vi har även stort fokus på att automatisera på rätt ställen och ta bort gamla system som inte kan leverera skalbara, dynamiska, snabbutvecklade lösningar där datan är i fokus och kontrolleras av kommunen på ett säkert sätt.

Skallkrav

God kompetens lösningsarkitektur och informationsarkitektur : 4 – Expert
Erfarenhet av offentlig upphandling mot IT drift och nätverk som tjänst : 4 – Expert
Kompetens inom projektledning inom IT drift och utveckling. : 4 – Expert
Kompetens inom IT förvaltning och systemförvaltningsmodeller : 4 – Expert
Teknisk kompetens inom IT infrastruktur : 4 – Expert
Erfarenhet från drift av datacenter och nätverk : 4 – Expert

Börkrav

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten (max 255 tecken) hur konsulten uppfyller de olika kraven
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument (bredvid offertfliken)
Önskar ni sekretessbelägga delar av offerten? (Se text under ”Övrig information)

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Kommunikativ
Flexibel
Analytisk
God social förmåga
Resultatinriktad
Lösningsorienterad

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Kommunen garanterar ingen specifik volym. Behoven är uppskattade och varierar över tiden,

OPTION PÅ FÖRLÄNGNING LÄNGST TILL (20211230): Värmdö kommun har rätt (option) men ingen skyldighet att förlänga uppdraget, dock längst t.o.m. 20211230. Om Värmdö kommun önskar förlänga uppdraget ska leverantören meddelas detta skriftligen senast en månad i förväg.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag