Teknisk skribent till Tillväxtverket 

By 23 september, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-11-01
 Slutdatum 2022-12-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referens nr 4643150
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en teknisk skribent till Tillväxtverket med placering i Stockholm.

Tillväxtverket har tecknat ett nytt IT-driftsavtal som omfattar följande tjänster:  

 • Ett helhetsåtagande av drift och förvaltning av infrastruktur och applikationer som tjänst på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt.  
 • Driftleverantören kommer t ex att tillhandahålla:  
 • Serverplattform för standardapplikationer 
 • Containerplattform med Kubernetes teknologi för egenutvecklade system  
 • Nätverk/Kommunikation – Central brandvägg, LAN  
 
Tillväxtverkets system är både köpta och egenutvecklade. De egenutvecklade är relaterade till Tillväxtverkets uppdrag och omfattar t ex:  
 • Verksamt.se, myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster.  
 • NYPS – Projekt- och stödärendehantering  
 • RAPS – Regionalt analys- och prognossystem  
 • PIPOS – Geografiska analyser 
 
Tillväxtverkets systemflora är komplex med åtskilliga beroenden, kända såväl som okända. Myndigheten upplever enorm växtvärk sen korttidsstödet infördes vilket skakade om hela verksamheten. Ansvariga team/individer saknas eller är inte fastställda, vilket bland annat har lett till eftersatt dokumentation. Det finns en stor teknisk skuld samt en stor dokumentationsskuld som nu behöver åtgärdas av en erfaren och driven konsult.  
 
För ett framgångsrikt övertagande av IT-drift så behöver den nya leverantören ha tillgång till dokumentation om de olika systemen, framförallt kring de egenutvecklade systemen. Innehållet i dokumentationen omfattar t ex:  
 • Syfte med systemet  
 • Användning (antal användare, interna/externa användare, när används systemet, etc.)  
 • Teknisk information om systemen (vilka driftmiljöer finns, vilka systemkomponenter finns, vilka servrar ingår, diverse konfiguration, etc.)  
 
Dokumentationen ska skrivas på svenska och med hjälp av verktyget Microsoft Word. På sikt kan informationen delvis att komma lagras i ett så kallat CMDB.  

I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter 

 1. Klargör målgruppens behov (primärt ny driftleverantör, sekundärt IT på Tillväxtverket)  
 2. Skapa en mall för dokumentationen  
 3. Intervjua kontaktpersoner  
 4. Skriv dokumentation för de olika systemen 
 5. Ordna granskning av dokumentation av informationslämnare 
 
Det finns underlag som även omfattar kontaktpersoner för de olika systemen. Det kommer även att finnas en turordning i vilka de olika systemen ska dokumenteras. 
Efter lyckat uppdrag finns aktuell dokumentation på rätt plats i lämpligt format, samt fungerande processer och mallar för att löpa hålla dokumentation i gott skick.  
Skallkrav

God övergripande teknisk kompetens
God kompetens inom IT-infradrift
God förmåga att intervjua personer för att snabbt fånga upp den eftersökta informationen 
God förmåga att planera eget arbete och att prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt
Goda kunskaper i svenska

Börkrav

Erfarenhet av IT-transition
Erfarenhet av arbete med teknisk dokumentation inom myndighet, med fördel hos Tillväxtverket

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikation
God social förmåga
Noggrann

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 20230630

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

 1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
 2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
 3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
 4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
 5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag