Teknisk testare med erfarenhet av DevOps och CI/CD-pipelines till PM – Offert skickad till kund

By 23 maj, 2019 juni 26th, 2019 Data/IT
Roll Teknisk testare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-07-01
 Slutdatum 2020-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-05-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1419731
Övergripande uppdragsbeskrivning

Till Pensionsmyndigheten söker vi nu en teknisk testare med kompetens inom teknisk test, testautomatisering, DevOps och CI/CD-pipelines.

Uppdraget omfattar:
Syftet med uppdraget är förstärka Pensionsmyndighetens testgrupp för Pensionsprodukter främst med kompetens inom teknisk test, testautomatisering, DevOps och CI/CD-pipelines. Arbetet kan komma att bedrivas både i projektform och som utvecklingsuppdrag inom förvaltningen.

I arbetsuppgifterna ingår kravanalys, skapande av testdata, testfall, testautomatisering, exekvering av tester samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat. I testerna ingår att sätta upp testdata i testmiljöer, verifiera resultat i batchar, GUI samt i databas. I arbetsuppgifterna ingår också att utveckla och förvalta CI/CD-processen med dess pipelines.

Konsulten vi söker bör gilla och vara van vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder en rad verktyg så som SoapUI, IntelliJ , Jira och Jenkins. Våra testare har egna miljöer som de konfigurerar/ansvarar för och är vana vid felsökning. Vi jobbar agilt i tvärfunktionella team; krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Skallkrav

Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).
Kunskap om olika testmetoder t ex utforskande tester/exploratory testing.
Erfarenhet av att genomföra system- och integrationstester av applikationer som innefattar batchkörningar, verifiering av loggar och GUI. Konsulten måste kunna arbeta självständigt inom detta område.
Erfarenhet av att självständigt ha skapat automatiserade testfall.
Stor kunskap inom SQL. Konsulten ska kunna skriva komplicerade SQL-satser
Lång erfarenhet av att arbeta i Linux/Unixmiljö och behärska avancerade Linux/Unix-kommandon. Minst 4 år
Väl förtrogen med och ha använt följande verktyg i det dagliga arbetet under minst 4 år: Jira, Git, IntelliJ, SoapUI, Jenkins
Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av programmering i bl a Java, Groovy och Shell script.
Kunna hantera Docker, OpenShift och Kubernetes samt bygga och underhålla Docker images.

Börkrav

Erfarenhet av att själv skapa/söka ut testdata i Linux/Unix miljöer och i databaser
Ha erfarenhet av Oracle Toad
Kompetens att konfigurera och felsöka komplexa testmiljöer
Praktisk erfarenhet av att använda Puppet som konfigureringsverktyg.

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Intresserad av och duktig på att lära upp andra/dela med sig av sin kunskap.
Förmåga att lösa problem som uppstår i det dagliga arbetet : Ja Vara noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Förmåga att självständigt driva och genomföra eget arbete
Ha lätt för att samarbeta.
Kommunikativ och pedagogisk.

Övrig information

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag