Teknisk testare till Pensionsmyndigheten

By 23 februari, 2021 februari 26th, 2021 Data/IT
Roll Teknisk testare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-03-31
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-02-26 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2398954
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Teknisk testare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Inom området Förmånshantering behöver vi förstärka ett av våra team som jobbar med avidentifieringsprojekt av testdata.
Konsulten kommer ingå i något av våra förmånsteam, bestående av utvecklare, testare och med verksamhetsrepresentanter knutna till teamen. Teamen omfattar runt 7-9 personer har hög grad av självstyre varpå god samarbetsförmåga är extra viktigt.

Konsulten bör gilla och vara vana vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder IntelliJ, GIT, SoapUI, Toad för Oracle och MySQL , Jira. Våra testare har egna miljöer som de konfigurerar/ansvarar för inkl. felsökning.

I arbetsuppgifterna ingår kravanalys, testanalys, skapande av testdata, skapande av automattestfall i vårt egenutvecklade verktyg Testwis (kotlin-baserat), skapa manuella testfall samt exekvering av testfall. För att arbetet ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt ingår även revidering av testfall, verifiering av GUI samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat.
Vi jobbar agilt med krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Skallkrav

Erfarenhet av att genomföra system- och integrationstester av applikationer som innefattar batchkörningar, verifiering av loggar och GUI. Konsulten måste kunna arbeta självständigt inom detta område
Kunskap om olika testmetoder t ex utforskande tester
Baskunskap inom relationsdatabaser och SQL. Konsulten ska kunna skriva enklare SQL-satser
Arbetat senaste året med automatiska testfall som är skrivna i Kotlin
Erfarenhet av att integrationstester med gränssnitt mot flertalet interna och externa system
Erfarenhet av arbete i Linux/Unix miljöer
Van att jobba nära/tillsammans med kravanalytiker och utvecklare
Erfarenhet av att jobba med kravnedbrytning och genomföra testanalys
Har minst 3 års erfarenhet av att jobba med CD

Börkrav

Erfarenhet av att konfigurera testmiljöer
Erfarenhet av SQL developer
Erfarenhet av att själv skapa/söka ut testdata i linux/unix miljöer och i databaser
Erfarenhet av Jira
Erfarenhet av IntelliJ
Erfarenhet av testautomatisering

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Vara noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Förmåga att självständigt driva och genomföra eget arbete
Ha lätt för att samarbeta
Kommunikativ och pedagogisk

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 mars 2023.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag