Testare/testledare inom datalager och Business Intelligence (BI) till Finansinspektionen

By 14 april, 2022 maj 24th, 2022 Data/IT
Roll Testledare/testare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-05-02
 Slutdatum 2023-05-02
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-04-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 3904376
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Testare/testledare inom datalager och Business Intelligence (BI) till Finansinspektionen.

Uppdraget omfattar:
Som testare/testledare inom datalager och Business Intelligence (BI) samt relaterade inrapporteringsplattform på avdelningen It-utveckling är du en del av det/de agila team som utvecklar och förvaltar Finansinspektionens (FI:s) datalager och BI-plattform samt inrapporteringsplattform. FI hanterar en stor mängd digital information från den finansiella sektorn och använder ett datalager baserat på en plattform från SAS Institute för att hantera den informationen.

Konsulten kommer att vara delaktig i både nyutvecklings- och förvaltningsuppdrag kopplat till detta, samt ha ett nära samarbete med personer i FI:s kärnverksamhet. Uppdraget omfattar test och testledning av system- och acceptanstester.

Vi söker en erfaren testare/testledare som går in som en del av detta agila team där arbetsuppgifterna inkluderar:
• Analysera krav och ta fram testfall, teststrategi mm
• Utföra systemtester
• Koordinera acceptanstester
• Verka för ökad grad av testautomatisering

Skallkrav

God erfarenhet av testledning
God kunskap om kravanalys
God kunskap om planering och genomförande av system-, integrations- och acceptanstester
God förståelse för it-utveckling/förvaltning
God kunskap om agila arbetssätt
Konsulten har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift

Börkrav

Erfarenhet av test och hantering av stora datamängder
Erfarenhet av testautomatisering
Erfarenhet av dataanalys, dataintegration och BI-området
Erfarenhet av SAS eller motsvarande

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv i kommentarsfälten för respektive skall- och börkrav hur konsulten uppfyller kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Ha god samarbetsförmåga
Kunna arbeta självständigt

Övrig information

OBS! Hur konsulten uppfyller de olika Skall- och Börkraven måste finnas redovisat i CV:t. Även Börkraven är mycket viktiga i kundens utvärdering av konsulten och kommer att betygsättas vid eventuell intervju hos kunden.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor vänligen kontakta Ellinor Jakobsson, 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag