Testare/Testledare primärt för applikation.

By 14 september, 2020 september 21st, 2020 Data/IT
Roll Testledare/testare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-10-01
 Slutdatum 2021-05-31
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-09-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2073395
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Testare/Testledare primärt för applikation till vår kund.
Kunden har beslutat sig för att utveckla en intern applikation som ska vara ett nav för all informationsgivning till kundens målgrupp, istället för att behöva använda ett flertal befintliga som nya externa gränssnitt. Detta för att effektivisera verksamheten. Utvecklingsprojektet är relativt stort, startade i augusti 2020 och kommer pågå tom maj 2021. Applikationen kommer baseras på en befintlig plattform som kunden redan har utvecklat.
Rollen ska ansvara för allt arbete som rör kvalitetssäkring och test runt denna applikation, framförallt säkra det själv, men även genom tät dialog med andra.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget går framförallt ut på att säkra kvalitet på den kommande applikationen genom att:
• Granska krav och design så den går ihop, dvs kommer ge kvalitet och att den är testbar
• Ta fram en testplan genom att utgå från kundens teststrategi och projektets tidplan.
• Skriva testspecifikationer och relevanta testfall, samt utföra testfall
• Utföra positiva som negativa tester, felsökning och felutpekning
• Verkligen leta efter fel och ställa krav på applikationen och dess lösning så den efter Go-Live verkligen är en stabil applikation för användarna utan incidenter oberoende av incidentens art (ex. integrationer)
• Kravställa på relevant testdata, men även skapa sådant själv
• Utföra tester på enskilda user stories, integrationstester, funktionstester, systemtester, acceptanstester och regressionstester
• Leda och samordna tester utförda av andra, t.ex. verksamhetens acceptanstester
• Sammanställa testresultat och rapportera

Kunden ställer stora krav på att konsulten själv ska ha utfört och haft motsvarande ansvar i liknande projekt, samt till stor del lyckats med dessa uppdrag.

Skallkrav

Skall ha erfarenhet som testansvarig för liknande applikationer
Skall ha god kunskap om testmetodik för egenutvecklade applikationer
Skall vara väldigt duktig på att hitta fel (bugganalys och felutpekning), samt säkra kvalitet i applikationen i god tid inom projektet både genom funktionella som icke-funktionella tester
Skall kunna nå resultat under uppdragets förutsättningar
Skall kunna hantera olika miljöer, som testmiljö och produktionsmiljö

Börkrav

Bör vara en erfaren testare som även har viss erfarenhet av testledning, dvs ta fram planer och rapportera primärt sitt eget, men även andras testning.
Bör kunna utföra kodgranskning
Bör ha gjort motsvarande arbete med bra resultat
Bör ha kompetens om DevOps och att ta fram tester i detta, samt skapa buggar. Detta då kunden använder DevOps för hantering av krav
Bör kunna leda och säkra releasehantering
Bör kunna leda acceptanstestning av användare

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Drivande
Resultatinriktad
Lösningsfokuserad
Noggrann
Kommunikativ
Lätt att göra sig förstådd, samt lätt att förstå
Självgående

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Halvtid (50%) from oktober 2020 tom Maj 2021.
Om fler projekt beslutas hos kunden, kan det bli aktuellt med en ökning av omfattning, men det kommer föregås av tydligt beslut.


För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnummer 076 231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag