Testautomatiserare/programmerande testare till Pensionsmyndigheten i Luleå – Offert skickad till kund.

By 5 februari, 2020 februari 19th, 2020 Data/IT
Roll Testare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-02-18
 Slutdatum 2021-02-18
 Omfattning 100%
 Ort Luleå
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-02-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1786900
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Testautomatiserare/programmerande testare till Pensionsmyndigheten.

Inom området Ärendehantering har flertalet utvecklingsinitiativ påbörjats för ett hel nytt systemstöd för våra förmåner. Till detta behöver vi förstärka med fler testkonsulter. Konsulten kommer ingå i något av våra förmånsteam, bestående av utvecklare, testare och med verksamhetsrepresentanter knutna till teamen. Teamen omfattar runt 6-9 personer har hög grad av självstyre varpå god samarbetsförmåga är extra viktigt. Team finns distribuerade i Stockholm och Luleå

Konsulten bör gilla och vara vana vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder IntelliJ, GIT/BitBucket, Jira. Våra testare har egna miljöer som de konfigurerar/ansvarar för inkl. felsökning. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med utvecklare ta fram nya testramverk, skriva enhetstester och automatiserade systemtestfall. Genomföra krav och test-analys, testdatahantering, samt underhålla och uppdatera befintlig automatisering. För att arbetet ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt ingår även revidering av testfall, verifiering av GUI samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat.

Du kommer att dela med dig av dina kunskaper och arbeta för att lyfta teamkollegors kompetens inom testautomatisering. Vi jobbar agilt med krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Skallkrav

Erfarenhet av att genomföra system- och integrationstester av applikationer som innefattar batchkörningar, verifiering av loggar och GUI. Konsulten måste kunna arbeta självständigt inom detta område.
om olika testmetoder t ex utforskande tester.
Har minst 3 års erfarenhet av att integrationstester med gränssnitt mot flertalet interna och externa system
Erfarenhet av arbete i Linux/Unix miljöer
Har minst 3 års erfarenhet av agilt arbetssätt och varit del av tvärfunktionella team.
Erfarenhet av att jobba med kravnedbrytning och genomföra test-analys
Har minst 3 års erfarenhet av java-programmering
Har minst 3 års erfarenhet av att nyttjat utvecklingsverktygen IntelliJ eller Eclipse
Har minst 3 års erfarenhet av att hantera automatiserade testfall

Börkrav

Bör kunna styrka att man genom praktisk erfarenhet av kring testautomatisering, källkodshantering samt kravhantering i en organisation som leverera frekvent (Continuous Delivery) under de senast 3 åren
Erfarenhet av Kotlin
Erfarenhet av ramverket Cucumber
Erfarenhet av SbE
Erfarenhet att bygga testramverk

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Vara noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Hög inlärningsförmåga
Förmåga att självständigt driva och genomföra eget arbete
Ha lätt för att samarbeta.
Kommunikativ och pedagogisk

Övrig information

Start den 18 februari eller enligt överenskommelse

Option på förlängning längst t.o.m. 18 februari 2022

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag