Skip to main content

Två Affärsanalytiker/Kravanalytiker i team

By 2 mars, 2023mars 21st, 2023Data/IT
Roll Kravanalytiker
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-04-01
 Slutdatum 2024-06-01
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-08 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Robert Glamin (cv@keyman.se | 0730-300000)
 Referensnummer #9069
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker två seniora affärsanalytiker/kravanalytiker med kompetensnivå 4.

Uppdraget omfattar:
Två seniora konsulter som skall stötta pågående IT-projekt inom främst områdena fastighetsförvaltning och fastighetsdrift samt byggprojekt.
Projekten har bland annat identifierat ett behov av metodstöd gällande informationshantering.
Inom projektens ramar ingår förändringledning samt kvalitetssäkring och säkerhetsklassning av information, vilket behöver planeras samt drivas av konsulterna.

Förväntade arbetsuppgifter:

Konsulterna kommer i samråd med projektledaren få strukturera upp arbetsfördelningen. Ett troligt ansvarsområde är kvalitetshöjande åtgärder på befintlig information och leda informationsklassningsarbetet men det finns även andra områden som kan bli relevanta för uppdraget. 
Profil:
Konsulterna behöver vara trygga ledare med en vana av att leda möten, workshops, intervjua, dokumentera och rapportera. 
Som person är konsulten ansvarstagande, strukturerad, pragmatisk och driven med ett professionellt agerande. 
Lätt för att samarbeta med och vägleda andra. 
Van att anpassa projektleveranser efter en given tidplan.
Van administratör och kommunicerar tydligt i skrift.
Båda konsulterna ska ha erfarenhet av projekt som syftar till att upphandla och införa IT-stöd inom offentlig sektor. 
Meriterande krav:
o   Ingående kunskap om verksamhetsprocesser för byggprojekt samt dess ingående nomenklatur
o   Erfarenhet av behov- och kravfångstarbete inriktat på fastighetsförvaltning/fastighetsdrift och/eller byggprojekt
o   Erfarenhet av införande av systemstöd 
o    Kunskap om informationsbehov och informationsflöden inom offentlig fastighetsförvaltning
Uppdraget avser:                       
Gemensam insats av två kravanalytiker som uppgår till 100% tid.
Plats för utförande av uppdraget Stockholm, online (cirka 40%) 
Skallkrav

Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll
Har deltagit i utförandet av ett flertal liknande uppdrag.
Har erfarenhet av ledarskap i form av mindre projektgrupper
4-8 års arbete inom aktuell roll
Erfarenhet av införande av systemstöd
Vana av att leda möten, workshops, intervjua, dokumentera och rapportera.
Van att anpassa projektleveranser efter en given tidplan.
Van administratör och kommunicerar tydligt på svenska i tal och skrift
Medverkat i rollen kravanalytiker vid minst 1 referensuppdrag, ange vilket (samt visa tydligt i ett referensdokument som ni bifogar offerten, se mer info under Övrigt)

Börkrav

Kunskap om informationsbehov och informationsflöden inom offentlig fastighetsförvaltning
Ingående kunskap om verksamhetsprocesser för byggprojekt samt dess ingående nomenklatur
Erfarenhet av behov- och kravfångstarbete inriktat på fastighetsförvaltning/fastighetsdrift och/eller byggprojekt

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Arbeta självständigt
Lätt för att samarbeta med och vägleda andra
Ansvarstagande, strukturerad, pragmatisk och driven med ett professionellt agerande

Övrig information

Option till förlängning
Option 1: 2024-12-31
Option 2: 2025-06-01

Option – antal timmar
Option 1: Gemensam insats på 150%
Option 2: Gemensam insats på 200%

Säkerhetsklassning
Krävs att konsulten genomgår säkerhetsklass 3

Referensuppdrag
Konsulten ska ha medverkat i rollen kravanalytiker vid minst 1 referensuppdrag. 

Konsulten ska ha medverkat aktivt i minst 1 referensuppdrag avseende byggprojekt eller fastighetsförvaltning eller fastighetsdrift.
Referensuppdragen ska vara max 5 år sedan.
På referensuppdragen ska det finnas möjlighet att få en namngiven referensperson på begäran.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag