Två Oracle Data Integrator (ODI) utvecklare till Tillväxtverket

By 11 november, 2020 december 4th, 2020 Data/IT
Roll BI-utvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-11-25
 Slutdatum 2021-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm, Östersund, Malmö
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-11-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2195493
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu två Oracle Data Integrator (ODI) utvecklare kompetensnivå 3 till Tillväxtverkets team med BI utvecklare.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Korttidspermitteringsstödet finns som en del i vårt egenutvecklade system Nyps som också hanterar EU bidrag och Nationella bidrag till företag och regioner. Nyps består av en tjänst för sökande och en för handläggning. Vi arbetar också med automatisering och robotisering och har fler egenutvecklade system som exempelvis Pipos (PinPoint Sweden) som är en GIS plattform för beslutsstöd kopplat till geografiska analyser och prognoser samt Verksamt.se som är en portal för e-tjänster riktade direkt till företag.

Uppdraget omfattar:
Konsulten ska arbeta i teamet med BI utvecklare som ansvarar för datalager, stjärnmodeller och Rapporter kopplat till systemet Nyps. Konsulten förväntas arbeta i tät dialog med produktägare och team och behöver behärska självständigt arbete med ODI utveckling av mappningar. Initialt innebär uppdraget att migrera från OWB till ODI. Detta ska ske i ett samarbete med teamet och med de standarder som teamet arbetar efter och samtidigt delvis i ett självständigt arbete.

Under rådande omständigheter med corona sker arbete i första hand på distans hemifrån.

Skallkrav

Minst 2 års praktisk erfarenhet av Oracle Data Integrator 12c utveckling
Minst 2 års praktisk erfarenhet av datalager och arkitektur
Goda kunskaper om ETL-stegen i Datawarehousing
Goda kunskaper om kvalitetssäkring av utdata från datalager
Goda kunskaper om SQL
Goda kunskaper i svenska

Börkrav

Kunskaper om dimensionsmodellering
Erfarenheter av OWB 11.2 utveckling
Kunskaper om PL/SQL
Kunskaper om versionshantering i GIT
Kunskaper om Shellscripting
Kunskaper om Oracle databas
Kunskaper om Linux på OS-nivå
Kunskaper om agilt arbetssätt
Erfarenhet av att definiera tabeller, index, vyer etc. för att lagra och hämta objekt

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

God erfarenhet av att planera, migrera och strukturera komplexa förändringsprojekt utifrån datalager och analys av data
Vana att ta eget ansvar från start till mål och samtidigt tycka om att hantera detaljer
Vana att kommunicera skriftligt och muntligt och samarbeta med beställare och andra intressenter
Förståelse för process och teknik och vana att framställa projektdokument

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2021-12-31

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnummer 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag