Uppdragsledare för digital omställning till Tillväxtverket

By 11 maj, 2022 maj 24th, 2022 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-06-01
 Slutdatum 2022-08-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm / Östersund
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-05-16 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Maja Sundberg (cv@keyman.se | 070-555 72 21)
 Referens nr 4052034
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en uppdragsledare för digital omställning till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Östersund.

Syftet med projektet för digital omställning är att Tillväxtverket ska få bra överblick över vad som krävs för att effektivisera verksamheten genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Det skapar förutsättningar för att göra kundmötet enkelt, förenklar våra arbetsprocesser och ökar vår förmåga att samla, använda och presentera data, till nytta för både kund och medarbetare.

Projektet ska i den inledande fasen ge ledningen en gemensam bild av var vi står, vart vi ska och ett förankrat förslag på hur förflyttningen genomförs.

Projektet ska ta fram:
– En översiktlig nulägesbild över myndighetens digitala miljö, digitala förmåga, digitala arv och myndighetssamverkan.
– Ett förslag till målbild för myndighetens digitala miljö, digitala förmåga, hantering av digitalt arv och myndighetssamverkan som bidrar till att nå målen i utvecklingsstrategin.
– Ett förslag till färdplan med tidsatta, kostnadsuppskattade, nyttobedömda insatser för åren 2023–2026 för digital omställning av Tillväxtverket. Insatserna bör i huvudsak vara tjänster som skapar nytta externt och internt.

Vi söker en konsult på heltid eller ett team av två konsulter som delar på uppdraget.

Konsulten/konsulterna ska arbeta operativt genom att sätta sig in i verksamheten och våra styrdokument, intervjua nyckelpersoner, utarbeta förslag och dokumentera resultatet i form av leverablerna ovan.

Samma konsult/er kan senare få fortsatt ansvar för att genomföra de förslag som tas fram.

Arbetet bedrivs tills vidare i huvudsak på distans.

Skallkrav

Minst 5 års erfarenhet av ledande roller inom IT och digitalisering
Minst 5 års erfarenhet av verksamhetsutveckling
Erfarenhet av att kartlägga och utveckla processer
Tala och skriva flytande svenska
Högre utbildning inom systemutveckling, teknik eller motsvarande

Börkrav

Erfarenhet som chef inom IT och digitalisering
Erfarenhet av offentlig sektor
Erfarenhet av förändringsledning

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Pedagogisk
God samarbetsförmåga
Ödmjuk
Analytisk
Drivande
Kommunikativ

Övrig information

OPTION på förlängning: – längst t.o.m. 2023-12-31

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag